štvrtok, 07 február 2013 00:00

SNK: súd vydal predbežné opatrenie voči bývalému generálnemu riaditeľovi Dušanovi Katuščákovi

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
SNK: súd vydal predbežné opatrenie voči bývalému generálnemu riaditeľovi Dušanovi Katuščákovi SNK: súd vydal predbežné opatrenie voči bývalému generálnemu riaditeľovi Dušanovi Katuščákovi

Okresný súd v Martine vyhovel žiadosti generálnej riaditeľky SNK Kataríny Krištofovej o vydanie predbežného opatrenia, ktorým by súd uložil Dušanovi Katuščákovi povinnosť zdržať sa neoprávnených zásahov do jej osobnostných práv zverejňovaním nepravdivých a osočujúcich výrokov o jej osobe a práci.

Z návrhu a priložených listinných dôkazov vyplýva, že odporca (to jest Dušan Katuščák) verejne rozširoval osočujúce informácie o navrhovateľke (to jest Kataríne Krištofovej), ktoré sú v rozpore so skutočnosťou, ohrozuje jej vážnosť a spôsobuje jej vážnu ujmu v zamestnaní. Týmito obvineniami znižuje aj dôveryhodnosť osoby navrhovateľky. Z návrhu a priložených listinných dôkazov vyplýva, že odporca zasiahol do osobnostných práv navrhovateľky. Do osobnostných práv navrhovateľky odporca zasiahol aj tým, že nedovolene zverejnil meno a priezvisko navrhovateľky bez toho, aby na to dala svoj súhlas. Z návrhu vyplýva, že zverejnením týchto informácií sa dostala pod psychický tlak nielen navrhovateľka, ale aj jej rodina a celý realizačný tím národného projektu. Tvrdenia odporcu sú nepodložené, vymyslené, lživé, nedôstojné a urážlivé, navrhovateľku poškodzujú v profesionálnom aj súkromnom živote. Z uvedených tvrdení účastníkov konania mal súd za preukázané, že je potrebné dočasne upraviť pomery účastníkov, preto je potrebné v zmysle par. 76 nariadiť predbežné opatrenie, ktorým súd zakáže odporcovi zasahovať do osobnostných práv navrhovateľky zverejňovaním nepravdivých a osočujúcich výrokov o jej osobe a práci akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme, a aby sa zdržal akéhokoľvek konania smerujúceho k zverejneniu alebo akémukoľvek inému šíreniu informácií týkajúcich sa osoby navrhovateľky, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej“, píše sa v odôvodnení uznesenia Okresného súdu v Martine zo dňa 29. januára 2013.

Generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice (SNK) Katarína Krištofová podala v januári 2013 na Okresný súd v Martine žalobu na bývalého generálneho riaditeľa SNK Dušana Katuščáka za zverejňovanie a šírenie vymyslených, lživých, nedôstojných a urážlivých tvrdení na jej adresu, čím zasiahol do jej práv na ochranu osobnosti. Podľa Občianskeho zákonníka fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Občiansky zákonník rovnako chráni občana proti rozširovaniu nepravdivých alebo znižujúcich tvrdení bez rozdielu, či k takýmto tvrdeniam došlo písomne, verbálne, tlačou, rozhlasom, televíziou a podobne.

Bývalý generálny riaditeľ SNK Dušan Katuščák zverejnil v priebehu roku 2012 na svojom blogu niekoľko článkov obsahujúcich nepravdivé a zavádzajúce informácie. V decembri 2012 rozposlal hromadný mail na okolo 180 mailových adries, v ktorom odkazuje na tieto články. Generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová požiadala súd o vydanie predbežného opatrenia, ktorým by súd uložil Dušanovi Katuščákovi povinnosť zdržať sa neoprávnených zásahov do jej osobnostných práv zverejňovaním nepravdivých a osočujúcich výrokov o jej osobe a práci. Okrem odstránenia blogov a ospravedlnenia, generálna riaditeľka žiada aj peňažnú náhradu vo výške 50.000 eur.

Autor: Miriam Štefková, hovorkyňa SNK

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn