streda, 02 september 2015 23:39

Slávnostné otvorenie nových priestorov ESŠ Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Zľava: Don Swanson, USA; zástupca primátora v Martine Mgr. Imrich Žigo; riaditeľ CKV Bohdan Hroboň Zľava: Don Swanson, USA; zástupca primátora v Martine Mgr. Imrich Žigo; riaditeľ CKV Bohdan Hroboň

Doterajšia prevádzka v šiestich budovách ESŠ bola komplikovaná a z dlhodobého hľadiska neudržateľná. Ba čo viac, neumožňovala ďalší rast školy.Aj preto vedenie ESŠ pristúpilo k rozhodnutiu kúpiť historickú budovu Neografie a prerobiť ju na školu.Rekonštrukcia novej budovy sa naplno rozbehla v júli tohto roku.

 

Už dnes však vidíme, že nové priestory umožnili zdvojnásobiť veľkosť evanjelickej škôlky a prvákom gymnazistom zase zmeny priniesli tri nové triedy. Veríme, že v blízkej budúcnosti budú k dispozícii aj priestory pre celý druhý stupeň základnej školy. Tieto kroky už dnes umožnili vzdelávanie pre 100 nových študentov.

 

Po programe služieb Božích boli preto rodičia, študenti bilingválneho gymnázia a hostia pozvaní na slávnostné otvorenie druhého poschodia novej školskej budovy. Hostia sa na záver presunuli aj do zrekonštruovanej budovy materskej školy, v ktorej pribudli sociálne zariadenia a priestory na vzdelávanie detí v ďalších dvoch triedach. Záujem a podpora zo strany rodičov boli vítanou a potrebnou súčasťou tohto výnimočného a požehnaného stretnutia.           

 

Investícia do budúcnosti detí a mládeže

 

„Doterajšia existencia a úspechy Evanjelickej spojenej školy sú dôkazom toho, že investície do kvalitného vzdelávania založeného na kresťanských hodnotách sú trvalé investície . Tento edukačný model sa ukazuje ako udržateľný a dlhodobo úspešný“, myslí si riaditeľ školy Jozef Sopoliga. Aj preto je súčasným najväčším cieľom školy úspešne dokončiť všetky rekonštrukčné práce. „Modlíme sa, aby sa k nášmu úsiliu pripojilo čo najviac ľudí,“ dodáva s vierou riaditeľ Sopoliga.   

 

Autor: Hedwiga Tkáčová © Autorské práva sú vyhradené

 

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn