Reklama
pondelok, 07 september 2015 20:02

Karol Kállay - Súvislosti

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Karol Kállay - Súvislosti Karol Kállay - Súvislosti

Dňa 3. 9. 2015 sa v Turčianskej galérii v Martine uskutočnila vernisáž výstavy fotografa Karola Kállaya s názvom Súvislosti.

 

Ing. Karol Kállay sa narodil v roku 1926 v Čadci. Po štúdiách na Vysokej škole ekonomickej a Univerzite Komenského v Bratislave sa rozhodol profesionálne venovať fotografii. Od polovice päťdesiatych rokov fotografoval pre časopis Móda, neskôr pre módne a významné zahraničné magazíny. Vydal vyše štyri desiatky obrazových publikácií. Roku l970 mu Medzinárodná federácia fotografického umenia (FIAP) udelila titul Excellence FIAP.

 

Za publikáciu Los Angeles dostal roku l984 cenu UNESCO a roku 1992 mu redakcia magazínu GEO v Hamburgu udelila titul Fotograf roku, stal sa členom agentúry Bilderberg. V roku 1998 mu prezident SR prepožičal štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy, v nasledujúcom roku získal Cenu Leopolda J. Danihelsa. Roku 2002 mu udelili Cenu Tatra banky za umenie, roku 2003 Krištáľové krídlo a roku 2004 prevzal od Nadácie Slovak Gold Veľkú čestnú cenu desaťročia za umenie.

 

 

Mohol byť ekonómom i právnikom, ale to, čo mu dala fotografia, by mu nedalo žiadne iné povolanie. Dala mu všetko to najkrajšie na svete, umožnila mu neuveriteľné veci – cestovať po zemiach, o ktorých sa mu ani nezdalo, poznávať ľudí, prostredie. Fotografia mu umožnila  neustále sa vzdelávať, uvedomovať si, že svet je trošku zložitejší ako si ho predstavujeme. Zakaždým to bola konfrontácia s niečím, či už ľudská alebo sociologická alebo zemepisná. Každé stretnutie ho obohacovalo. Tak sa vyznal zo svojho vzťahu k „maľovaniu svetlom“ Karol Kállay.

 

Svojim rozsiahlym celoživotným dielom zasiahol do viacerých fotografických odborov, no jeho talent sa najviac prejavil vo fotografickej reportáži. Vo svojej tvorbe stmelil do jednoty osobného konceptu impulzy dobových estetických pohybov a humanistickú orientáciu. Tak vytvoril dielo, ktoré ho zaraďuje na popredné miesto v našej fotografii a znamená prínos aj do svetovej tvorby.

 

Karol Kállay vždy prízvukoval, že k výbave dobrého fotografa nepatrí len fotoaparát a ďalšia technika, ale aj vedomosti. Čím širšie, tým lepšie. "Na svojich fotografiách som sa vždy snažil vyjadriť to, čo som naozaj videl a cítil. Videl som ľudí šťastných aj trpiacich, videl som ich lesk aj biedu. Vždy som zaujímal stanovisko podľa hlasu svojho srdca, svojho úsudku, svojho cítenia a svojich mravných zásad". Zomrel v Bratislave vo veku 86 rokov dňa 4. augusta 2012.

 

Výstavu Súvislosti budú mať návštevníci možnosť vidieť do 18. 10. 2015.

Kurátorom výstavy je PhDr. Marián Pauer

 

Autor: Patrícia Lipková © Autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn