piatok, 06 február 2015 22:47

Bilancia kompetencií - nový nástroj pre trh práce

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Bilancia kompetencií - nový nástroj pre trh práce Bilancia kompetencií - nový nástroj pre trh práce

Bilancia kompetencií by nám mala dať odpoveď na otázky KTO SOM? ČO VIEM? ČO CHCEM a MOŽEM? Kto z nás si nedal počas svojho pracovného života niektorú týchto otázok?

 

Bilancia kompetencií – nástroj pre zhodnotenie potenciálu človeka pre jeho pracovný a súkromný život. Dnes už vieme a potvrdzujú to experti, že až 75 % kompetencií, ktoré prakticky využívame sme si osvojili mimo školy. Získali sme ich pri realizácii našich koníčkov a záľub (futbal, maľovanie, zbieranie známok …), pri realizácii našich túžob a snov (spievanie populárnych hitov, napodobovanie komikov…) ale aj pri realizácií aktivít, ktoré nám priniesol samotný život (opatrovanie člena rodiny, varenie pre rodinu), ale aj na základe záujmu o vzdelávanie (PC kurzy, jazykové kurzy..) a pod.  Tieto nadobudnuté kompetencie počas života  ostávajú často ukryté, ľudia si ich neuvedomujú a z toho dôvodu nemôžu byť strategický využité.  Aby mohla byť bilancia kompetencií realizovaná, je potrebné pripraviť kvalitných poradcov, ktorí dokážu uplatňovať metodiku bilancie kompetencií v praxi a na európskej úrovni.

 

 

Združenie K.A.B.A. Slovensko sa zapojilo do projektu v v rámci program ERASMUS+ KA1 Certifikácia kompetencií – Ďalšie vzdelávanie v bilancií kompetencií pre kariérových poradcov, do ktorého sú okrem Slovenska zapojení partneri z Nemecka, Francúzska, Belgicka, Talianska a Českej republiky.

 

 

Cieľom projektu je pripraviť kritéria na pozíciu poradca pre bilanciu kompetencií, pripraviť učebné osnovy pre certifikáciu poradcov pre bilanciu kompetencií podľa francúzskeho modelu, ktorý zastrešuje medzinárodná organizácia Fédération Européenne des Centres de Bilan et d'Orientácia professionelle (FECBOP). Zúčastnili sme sa na dvoch mítingoch k projektu u koordinátora projektu Bildungsinstitut Pscherer v Lengenfeld a hlavného nositeľa francúzskeho know how bilancie kompetencií CIBC v Lyone. Projekt bude realizovaný do roku 2016, kde by sme mali vyškoliť prvých certifikovaných poradcov pre bilanciu kompetencií na Slovensku.

 

 

Autor: Martin Kubiš, manažér projektu za K.A.B.A. Slovensko © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn