Reklama
nedeľa, 11 október 2015 22:04

In.Média.Art v Turčianskej galérii

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
In.Média.Art v Turčianskej galérii In.Média.Art v Turčianskej galérii

Od roku 2011 sa do projektu In.Média.Art zapojilo niekoľko desiatok mladých výtvarníkov, ktorí svoje diela vystavovali v Beňuškovom dome v centre Martina a neskôr v Turčianskej galérii v Martine.

 

Každý výtvarník je osobnosť, individualita, každý má vlastné vyjadrovacie techniky, vlastné predstavy a vlastné obľúbené materiály, ktoré vo svojej tvorbe využíva. Preto sú diela, ktoré vznikli v rámci projektu In.Média.Art také rozmanité. Odrážajú postoje a predstavy mladých ľudí, ktorí zasvätili výtvarnému umeniu časť života.

 

 

Veľkú zásluhu na projekte má  výtvarník Vladimír Báthory, ktorý sa mladým ľuďom venuje. Venuje im čas, odovzdáva skúsenosti, podporuje ich, a v konečnom dôsledku aj dáva priestor na vystavovanie tvorby. Tvorby, ktorá sa len kryštalizuje dôsledkom formovania osobnosti mladých ľudí. Získavajú prvé kontakty s výstavným priestorom, prvýkrát spolupracujú na profesionálnom projekte v oblasti výtvarného umenia. Učia sa vnímať jeden druhého v priestore galérie, kde je potrebné aby všetky vystavené diela tvorili jeden celok, súlad, predovšetkým estetický. Učia sa držať zvolenej témy, a prostredie, v ktorom vystavujú ich núti k tomu aby si dali na prevedení diela a jeho prezentácii záležať.

 

Preto je projekt zaujímavý, je rôznorodý, je multižánrový, je plný očakávaní

 

To je dôvod, prečo je potrebné vytvárať projekty podobného typu. Ponúka možnosť mladým výtvarníkom získavať prvé skúsenosti vo svojom odbore. Mnohí z účastníkov pokračujú na vysokých školách, mnohí odišli do zahraničia, ale slovenská výtvarná scéna je obohatená o nové diela.

 

Počas piatich rokov sa stretávali členovia neformálnej umeleckej platformy In.Média.Art pod vedením turčianskeho výtvarníka Vladimíra Báthoryho. V roku 2011 usporiadali spolu prvú výstavu pod názvom In. Media.Art, ktorý používali aj pri ďalšej činnosti. Počet členov neformálnej platformy sa z roka na rok menil s pribúdajúcimi aktivitami mladých výtvarníkov. Skupinu tvoria mladí ľudia s výtvarným vzdelaním, študenti, čerství absolventi, profesionálny mladí výtvarníci. V tvorbe hľadajú rôzne podnety zo života.

 

 

Tento ročník (2015) je zameraný na vzťah medzi minulosťou a prítomnosťou uvedomujúc si postupný zánik kultúrneho bohatstva Slovákov. Folklór, tradícia, rozmanitosť ľudového umenia. V rámci štúdií témy navštívili mladí výtvarníci Jánošíkove dni v Terchovej, a v rámci rozhovorov s remeselníkmi a návštevníkmi zisťovali názory na problematiku vymierania tradičnej kultúry. Téma identity národa, krajiny, hľadanie stratených diel v literárnej tvorbe, umení, histórii. Nájdenie spojenia tradičného z minulosti a súčasného.

 

Snahou projektu  je vytvorenie spoločenského prostredia a založenie tradície podpory mladých výtvarníkov. Projekt In.Média.Art 2015 bol podporený dotáciou mesta Martin a dotáciou Ministerstva kultúry SR. Výstavu diel  5. ročníka projektu budú mať návštevníci možnosť vidieť v Turčianskej galérii v Martine od 8. 10. do 8. 11. 2015. Manažéri projektu sú Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová a Mgr. Vladimír Báthory.

 

 

Autor: Ing. Mgr. Dagmar Matiašková Ferencová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn