sobota, 09 február 2013 11:36

Výmenou osvetlenia ušetria tisíce eur Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Výmenou osvetlenia ušetria tisíce eur Výmenou osvetlenia ušetria tisíce eur

Evanjelická spojená škola v Martine pristúpila v spolupráci so svojím dodávateľom energie, martinskou firmou V-Elektra Slovakia, k výmene starého osvetlenia za moderné a úsporné LED osvetlenie. Týmto krokom škola len v priebehu nasledujúcich troch rokov získa čistú úsporu 2500 eur!

Výmena osvetlenia - Evanjelická spojená škola v MartineProjektu modernizácii osvetlenia dali na škole pracovný názov Economy light. Jeho ideový zámer vznikol v rámci rozhodovania sa o spôsobe, akým sa škola zapojí do súťaže PlayEnergy, ktorú organizujú Slovenské elektrárne, a.s. Školský koordinátor projektu Mgr. Dušan Haško zhodnotil jeho vznik nasledovne: „Keď sme hľadali spôsob, ako prepojiť tematiku šetrenia energiou, inštalovania moderných technológií a motivovania k environmentálnemu správaniu, napadla nás možnosť spojiť ich všetky práve v projekte Economy light.“ Samotnej výmene svietidiel predchádzala analýza efektívnosti, do ktorej boli zapojení i žiaci 9.ročníka, ktorí v rámci laboratórneho cvičenia potvrdili správnosť kalkulovanej úspory.

Porovnaním spotreby rôznych žiaroviek overili reálnu úsporu LED svietidiel a pripravili informačný plagát propagujúci LED osvetlenie pre žiakov I. stupňa. Riaditeľ školy Mgr. Jozef Sopoliga na margo projektu povedal: „Chcem aj touto cestou oceniť ústretovosť a prozákaznícky orientovaný prístup firmy V-Elektra Slovakia, ktorá je naším dodávateľom plynu aj elektriny. Okrem zabezpečenia dodávateľa LED technológie osvetlenia nám poskytli aj model takého prefinancovania tejto pomerne náročnej investície, ktorý jednorázovo nezaťaží rozpočet školy a jeho postupné splácanie bude vo výške reálnych úspor, ktoré nové osvetlenie prinesie.“ Ako príklad hodný nasledovania aj pre iné školy sa tento projekt rozhodol finančne podporiť aj primátor mesta Martin a poslanec NR SR Mgr. art. Andrej Hrnčiar.

Autor: Mgr.Dušan Haško

{fcomment lang=sk_SK}

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Výber redakcie