pondelok, 26 október 2015 22:25

Projekt Osudy búra umením tabu v otázke psychických chorôb

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Projekt Osudy búra umením tabu v otázke psychických chorôb Projekt Osudy búra umením tabu v otázke psychických chorôb

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých fotografických a výtvarných dielní pod názvom Osudy, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s  podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní bola realizovaná v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch v mesiacoch august – september 2015. Tvorivé stretnutia boli pripravené v spolupráci s odbornými lektormi v oblasti fotografie (Mgr. art. Zuzana Vajdová) a výtvarného umenia (Ing. Radovan Šenšel, PhD.), ktorí pacientov usmerňovali pri vyjadrovaní ich pocitov a nálad v jednotlivých umeleckých žánroch.

 

Výsledkom tvorivých stretnutí je výstava fotografií a výtvarných diel. Vzniknuté diela boli vystavené 19. - 22. októbra 2015 vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Slávnostná vernisáž sa konala 20. októbra 2015. Hudobným vystúpením sa prezentovali žiaci Základnej umeleckej školy Martin – Ul. P. Mudroňa. V mene organizátora projektu všetkých privítal Mgr. Radoslav Pančík, ktorý prostredníctvom pripravenej prezentácie oboznámil účastníkov vernisáže s priebehom projektu. Slovo udelil aj “našim” lektorom, ktorí zhodnotili úroveň tvorivých stretnutí i vytvorených diel.

 

 

Zaujímavosťou výstavy boli krátke literárne ukážky umiestnené pod dielami, ktoré “slúžili” ako popisky vytvorených diel a boli súčasťou pripravenej výstavy. Vznikli počas záverečnej tvorivej dielne, ktorá bola zameraná na literárne umenie. Pacienti počas nej vyjadrovali svoje pocity, postoje, názory, ale i nálady pri pohľade na nimi vytvorené diela.

 

 

Mimoriadnosť výstavy podčiarkuje tiež skutočnosť, že diela zobrazujú zdanlivo obyčajné, ale aj nevšedné a predovšetkým inšpiratívne pohľady na bežný život psychicky chorých ľudí – ich osudov. Odkrýva túto problematiku a približuje ju širokej verejnosti, čím sa pokúša o búranie tabu v otázke  psychických chorôb, ktoré postihujú čoraz viac ľudí. Pre veľký záujem verejnosti bude výstava “putovať” aj po skončení projektu. Záujemcovia o túto nevšednú výstavu si ju môžu pozrieť 4. - 8. novembra 2015, v rámci podujatia Martinský cestovateľský festival, v priestoroch Kina Strojár v Martine.

 

Autor: Mgr. Monika Ondrušová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn