streda, 28 október 2015 22:11

Chodníkmi tradícií – Folklórna Bystrička

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Chodníkmi tradícií – Folklórna Bystrička Chodníkmi tradícií – Folklórna Bystrička

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu Chodníkmi tradícií zrealizovalo v priebehu mesiacov jún a október 2015 tri pracovné stretnutia – worskhopy pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov z regiónu Turiec a ďalších záujemcov. Projekt bol financovaný z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a s finančným prispením Žilinského samosprávneho kraja.

 

V júni 2015 sa konal v priestoroch CVČ JM Centrum pri ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine hudobno-spevácky workshop pre vedúcich a členov detských folklórnych súborov (ďalej len DFS) a detských spevákov zameraný na vystavanie hudobno-speváckych čísel s praktickými ukážkami. Lektormi boli Marián Kramár a Branislav Murček. Tvorivého stretnutia sa zúčastnili deti, rodičia a vedúci DFS, ktorí mali možnosť zaspievať si za doprovodu skúsených muzikantov, ktorí im ukázali ako upraviť piesne „na mieru“, aby boli pre deti „spievateľné“.

 

V priebehu októbra 2015 sa v priestoroch malej zasadačky Slovenského národného múzea v Martine konali dva workshopy, kde sa účastníci dozvedeli o zásadách a princípoch scénického spracovania a prezentácie folklóru, výstavbe programového javiskového celku s uplatnením prvkov folklóru a ľudovom odeve ako dôležitej súčasti scénického uvedenia folklórnych prejavov s dôrazom na ľudový odev regiónu Turiec. Lektorkami boli PhDr. Hana Zelinová, Mgr. Monika Barabášová a PhDr. Alžbeta Gazdíková. Workshopov sa zúčastnili okrem členov folklórnych kolektívov i záujemcovia zo širokej verejnosti.

 

 

Vyvrcholením projektu bola prehliadka folklórnych skupín a súborov Folklórna Bystrička, ktorá bola zrealizovaná v spolupráci s obcou Bystrička, Folklórnou skupinou Hrádok Bystrička, Miestnym odborom Matice slovenskej a Základnou školou Bystrička dňa 25. októbra 2015 v sále obecného úradu na Bystričke. Na prehliadke účinkovalo vyše 50 účinkujúcich z folklórnych kolektívov z regiónu Turiec i Žilinského kraja. Bohatý folklórny program si prišlo pozrieť približne 100 návštevníkov a priaznivcov folklóru. 

 

 

Autor: Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn