streda, 04 november 2015 22:49

Slávnostné otvorenie a posviacka nového domova Evanjelickej spojenej školy v Martine Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Slávnostné otvorenie a posviacka nového domova Evanjelickej spojenej školy v Martine Slávnostné otvorenie a posviacka nového domova Evanjelickej spojenej školy v Martine

Myšlienka postaviť školu, ktorá by na Memorandovom námestí v Martine poskytovala nielen kvalitné vzdelávanie, ale ktorá by zároveň formovala žiakov ku kresťanským hodnotám sa napĺňa. Svedčí o tom aj posviacka nových školských priestorov Evanjelickej spojenej školy v Martine (ďalej ESŠ), ktorá prebehala v práve zrekonštruovaných priestoroch v stredu, 28. októbra 2015.

 

Slávnostné otvorenie nových školských priestorov svojou účasťou poctili podpredseda NRSR Ján Figeľ, primátor Martina Andrej Hrnčiar, zástupca primátora Imrich Žigo a predstavení Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Hosťom, rodičom, pedagógom aj študentom sa v úvode slávnosti prihovoril farár a dlhoročný podporovateľ školy Matt Hannan z amerického Vancouveru, ktorý sám seba označil za „reprezentanta mnohých ľudí, ktorí majú srdce pre Evanjelickú spojenú školu v Martine.“

 

Hľadanie domova

 

Stojím tu pred vami ako reprezentant mnohých ľudí, ktorí veria, že táto škola je mimoriadna a že jej existencia je ozajstný zázrak“, pokračoval Matt Hannan. Senior pastor M. Hannan navštívil Martin naposledy pred deviatimi rokmi, kedy na mieste dnešnej ESŠ „nebolo takmer nič“. Pri pohľade na práve otvorenú budovu gymnázia vidí dnes úspech ESŠ, ktorý pripisuje pedagógom, zamestnancom, rodičom aj študentom. „Ďakujem za vás všetkých a za Boží plán, ktorý sa prostredníctvom vás deje na Memorandovom námestí aj v celom meste“, dodal v závere svojho príhovoru sympatický Američan.

 

Na jeho slová nadviazal riaditeľ školy Jozef Sopoliga, predstavujúc „príbeh Evanjelickej spojenej školy, ktorého neodmysliteľnou súčasťou nie sú len učitelia, žiaci, akcie a programy, ale aj hľadanie definitívneho domova pre našu školu.” Podľa J. Sopoligu je “tento príbeh potrebné prerozprávať, lebo je to príbeh, ktorý nás v mnohých smeroch určuje, identifikuje, limituje, ale robí nás aj vďačnými a verím, že aj múdrejšími.” Predovšetkým je to však príbeh o Božej pomoci a spolupráci, „pretože ak sa spojíme, ak spolupracujeme, ak si prajeme, dajú sa urobiť veľké veci v prospech iných”, dodáva riaditeľ.

 

Nebolo to jednoduché...

 

Situáciu Evanjelickej spojenej školy v Martine ešte donedávna vystihovala komplikovaná a z dlhodobého hľadiska neudržateľná prevádzka v šiestich budovách ESŠ. Táto situácia navyše neumožňovala ďalší rast školy. Aj preto vedenie Evanjelickej spojenej školy pristúpilo k rozhodnutiu kúpiť historickú budovu Neografie a prerobiť ju na školu. „Prvá fáza rekonštrukcie je úspešne za nami, v marci 2016 začíname druhú fázu a o rok neskôr, veríme tretiu, a teda poslednú fázu rekonštrukčných prác“, ozrejmil Bohdan Hroboň, riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania, ktoré je partnerskou organizáciou ESŠ.    

 

Za každou zo šiestich školských budov, v ktorých do dnešného dňa prebieha vyučovane, je veľký kus histórie. „To je to, čo sa nám podarilo“, povedal riaditeľ, aby vzápätí pripomenul i to, čo sa škole nepodarilo. „Stojíme v nových priestoroch, máme domov, a to znie pekne, ale nebolo to jednoduché. Za nami sú tri komplexne rozpracované projekty školských budov, ktoré nevyšli. A predsa, hoci to „nebola ľahká cesta a nepadli ľahké rozhodnutia, veľa sme sa naučili”, konštatuje riaditeľ Sopoliga, uvedomujúc si, že “stále nie sme na konci cesty.”   

 

Dnes má škola pred sebou plánovanú druhú a tretiu fázu rekonštrukcie, s ktorou súvisí potrebné zabezpečenie financií. Vďaka týmto krokom škole pribudnú učebne, laboratória, telocvičňa, jedáleň a ďalšie odborné učebne. Vedenie aj preto verí, že sa obe fázy rekonštrukčných prác podaria v priebehu najbližších rokov, aby mohli žiaci a študenti aj naďalej zažívať vzdelávanie, ktoré je primerane náročné, s vysokým  akademickým štandardom a ktoré posúva žiakov k naplneniu ich potenciálu.

 

 

Stretli sa ľudia dobrej vôle

 

Evanjelická spojená škola ma zároveň ambíciu nadviazať na najlepšie tradície a príbeh Slovenského patronátneho gymnázia. Aj preto vyjadrilo vedenie ESŠ vďačnosť za patrónov školy – ľudí dobrej vôle – ktorí sa pridali k jej príbehu. Podobne aj nás vyzýva riaditeľ Jozef Sopoliga k účasti na raste ESŠ: „Pridajte sa k nám a staňte sa patrónmi nášho gymnázia a celej evanjelickej spojenej školy, mám na mysli nielen dospelých, ale aj žiakov a študentov. Nech sa aj tento dom stane Vaším domovom, v ktorom, veríme, nájdete zdroj rozumnosti, múdrosti, blahoslavenstva a lásky, ktorá inšpiruje iných.“

 

Projekt obnovy novej budovy Evanjelickej spojenej školy môžete podporiť prostredníctvom verejnej zbierky schválenej Ministerstvom vnútra SR s číslom účtu 2946011682/1100 Za všetky Vaše dary a podporu Vám vopred vyslovujeme úprimné ĎAKUJEME!

 

Autor: Hedwiga Tkáčová © Autorské práva sú vyhradené

 

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn