nedeľa, 08 november 2015 15:22

Pedagóg SOŠ obchodu a služieb vydal novú cvičebnicu

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Pedagóg SOŠ obchodu a služieb vydal novú cvičebnicu Pedagóg SOŠ obchodu a služieb vydal novú cvičebnicu

Aj v tomto školskom roku zaznamenáva náš kolega PhDr. Peter Huľo, PhD. veľký úspech. Slovenské pedagogické nakladateľstvo mu v októbri vydalo 2. časť publikácie s názvom „Hotelový a gastronomický manažment – praktické cvičenia“.

 

Žiaci v nej majú možnosť precvičiť si teoretické znalosti z predmetu Hotelový a gastronomický manažment a postupy ich implementácie v praxi, nabáda ich vyjadrovať svoje vlastné stanoviská a postoje k súčasným trendovým javom v hotelierstve. Odborná kritika ocenila najmä koncepty jej úloh a zadaní, ktoré umožňujú využiť nielen syntetické myslenie žiaka, jeho samostatnosť, aktivitu a tvorivosť, ale aj upevniť, zopakovať a overiť prebrané učivo.

 

Veríme, že cvičebnicu s radosťou uvítajú žiaci a pedagogickí zamestnanci všetkých stredných škôl, ktorých štúdium je zamerané na pohostinstvo a hotelierstvo. Publikácii želáme, aby sa na trhu učebných pomôcok udržala čo najdlhšie, kolegovi pevné zdravie a veľa tvorivých síl do ďalšieho obdobia.

 

Autor: Ing. Slavomíra Guráňová, riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb © Autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn