Vytlačiť túto stránku
utorok, 10 november 2015 21:13

Kultúrni Srbi aj Slováci proti vstupu albánskeho Kosova do UNESCO

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Kultúrni Srbi aj Slováci proti vstupu albánskeho Kosova do UNESCO Kultúrni Srbi aj Slováci proti vstupu albánskeho Kosova do UNESCO

Prezident Matice srbskej Dragan Staniç vyzval listom predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča k reakcii na snahu kosovských Albáncov o vstup do UNESCO.

 

Podľa slov prezidenta najstaršej kultúrnej organizácie v Srbsku, táto požiadavka nemá žiadnu serióznu verifikáciu z generálneho centra kultúry, ani žiadne politické opodstatnenie, keďže Kosovo je stále súčasťou Srbska a to pod administráciou OSN. Navyše argumentuje aj odporom a systematickým ničením srbských pamiatok Albáncami. Tí pokračovali v deštrukcii srbských pamiatok a pietnych miest aj po roku 1999, teda už v čase mieru. Dragan Staniç vyjadril tiež obavy, že kosovskí Albánci, ktorí v posledných rokoch zničili viac ako dvesto srbských pamiatok, si evidentne nevážia kultúru iných národov. V ďalšom ničení pamiatok na tento čas zabraňuje iba prítomnosť síl KFOR. Agresívny postoj Albáncov ku kultúrnemu dedičstvu poukazuje na to, že nie sú vhodným kandidátom na členstvo UNESCO.

 

Predseda MS Marián Tkáč dal odpoveďou najavo znepokojenie zo situácie a potvrdil oprávnenosť pochybností prezidenta Staniça v súvislosti so vstupom kosovských Albáncov do UNESCO. Neprijateľné je podľa jeho slov aj nerešpektovanie princípov tolerancie v oblasti rečovej, etnickej a náboženskej, čo jednoznačne dokazuje nepripravenosť Kosova na podobný krok. Odsúdil novodobé nacionalistické a nábožensky motivované barbarstvo prejavujúce sa v systematickom ničení sakrálnych pamätihodností.  Mariána Tkáča zarážajú aj postoje predstaviteľov vedeckého života albánskej komunity v Kosove, ktorí sa pokúšajú spochybniť historický, kultúrny a náboženský význam pamiatky srbskej ortodoxnej pravoslávnej cirkvi na tomto území.  Rovnako pokusy oddeliť ich od srbského národno-kultúrneho korpusu a ich intenzívne snahy získať srbské pamiatky pod svoju správu.

 

Záverom predseda Matice slovenskej vyzdvihol úctu k slovanskej spolupatričnosti a deklaroval, že Slovensko vždy uznávalo nezávislosť Srbska a srbskej národnej kultúry, vrátane územia Kosova. Prisľúbil informovať slovenskú i matičnú verejnosť o úsiliach a neochvejnom boji Srbska za zachovanie nedeliteľného kultúrneho dedičstva a jeho pamiatok. Viac informácií nájdete aj na: http://snn.sk/news/svet-a-slovensko-mlcia-matica-slovenska-nie/

 

Autor: Jozef D. Pinka, Informačné ústredie MS, foto: kosovo.net © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky