streda, 13 február 2013 00:00

CVČ Kamarát: školské olympiády zaujali mnoho žiakov

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)
CVČ Kamarát: školské olympiády zaujali mnoho žiakov CVČ Kamarát: školské olympiády zaujali mnoho žiakov

V uplynulom týždni od 5. do 7. februára pripravilo CVČ Kamarát tri školské olympiády. Žiaci základných škôl a gymnázií si mohli porovnať svoje vedomosti z dejepisu, geografie a biológie.

Geografia

41. ročník Geografickej olympiády sa konal 7.2. 2013. Pre vysoký počet súťažiacich (132 žiakov ZŠ a Gym.) sa konal nielen v CVČ, ale aj v priestoroch školskej jedálne ZŠ Ul. P. Mudroňa. Cieľom tejto súťaže je rozvíjať záujem žiakov o Geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Kategórie boli rozdelené podľa témy, napríklad príroda Ameriky, poloha a pobrežie Ázie, západná Európa, obyvateľstvo SR a podobne.

Súťažilo sa v 5. vekových kategóriach (5. - 9. roč. ZŠ a prislušných Gym.). Okresné kolo pozostávalo z monotematickej, teoretickej, praktickej a regionálnej časti. Súťažiaci používali školské atlasy, uhlomer, pravítko z ryskou, jazykový slovník a v neposlednom rade vlastný rozum a vedomosti:-) Odborným garantom súťaže bola komisia v zložení: Mgr. Gabriela Matejčíková, PaedDr. Gabriela Franeková, Ing. Milan Chochula, Mgr. Maroš Ferenčík. Hranicu úspešnosti sa podarilo dodržať 49 súťažiacim.

Školská olympiáda z geografie - CVČ Kamarát

Biológia

V stredu 6.2.2013 prebehol v CVČ Domino 47. ročník Biologickej olympiády kategórie C (8. a 9. ročník ZŠ a prislušných Gym.), zúčastnili sa ho 8 žiaci zo ZŠ. Súťaž pozostávala z praktickej časti, v ktorej mali súťažiaci za úlohu zistiť a vysvetliť vplyv chloridu sodného na umelé vädnutie rastlín. Po skončení praktickej časti pokračovali v riešení teoretických úloh. Členmi odbornej komisie boli: Mgr. Ivan Hrozienčik, RNDr. Boris Astaloš a Ing. Ján Topercer CSc. Všetkých osem súťažiacich splnilo podmienky úspešnosti. Juraj Valach (ZŠ s MŠ A. Bernoláka) a Patrik Sobol (ZŠ F. Hrušovského, Kláštor p. Znievom) postupujú na krajské kolo.

Školská olympiáda z biológie - CVČ Kamarát

Dejepis

Na okresnom kole 5. ročníka Dejepisnej olympiády kategórie C,D, E, F (určená pre žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ, 1. až 4. ročníka osemročných gymnázii), ktorá sa konalo v CVČ KAMARÁT 5.2.2013 sa zúčastnilo 35 žiakov zo 6 ZŠ a jeden z gymnázia. Okresné kolo pozostávalo z riešenia testových úloh príslušného učiva, úloh z vybraného monotematického celku a taktiež úloh z regionálnej histórie. Práce hodnotila a opravovala odborná komisia v zložení: Mgr. Anna Gašparová, Mgr. Vlasta Kubizňová a Mgr. Zuzana Ďanovská.

Školská olympiáda v dejepise - CVČ Kamarát

Autor, foto: Katka Smolárová

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn