Reklama
sobota, 14 november 2015 01:48

FACE TO FACE – Divák tvárou v tvár znaku

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
FACE TO FACE – Divák tvárou v tvár znaku FACE TO FACE – Divák tvárou v tvár znaku

Dňa 12. 11. 2015 sa v Turčianskej galérii v Martine uskutočnila už druhá prednáška z prednáškového cyklu Face to Face. Tentoraz sa venovala semiotike, teda vede o znakoch, a jej potenciálu pre oblasť nie len dejín umenia. Jej zámerom bolo oboznámenie verejnosti s nesmiernym dopadom znakov na bežné fungovanie človeka.

 

V súčasnosti sme viac ako inokedy zahltení najrôznejšími druhmi znakov. Doliehajú na nás zo všadiaľ. Bez poznania ich významu by v súčasnosti nebolo možné obsluhovať počítač, navigovať sa na ceste, ale ani rozumieť bežnému televíznemu programu.

 

Populárne konšpiračné teórie sa taktiež opierajú o práce v ktorých sa vyskytujú tajomné symboly a všemocné spoločenstvá združené pod jedným svetovládnym cieľom. V bežnej komunikácii, ale aj v neznámych šifrách k nám prehovárajú znaky. Ako porozumieť znakom okolo nás a ako sa prejavuje znaková reč vo výtvarnom umení? Ako správne čítať znak, a ako hľadať jeho význam? Tieto a iné otázky ohľadne orientácie vo svete znakov boli riešené na prednáške k téme smerovosti vo výtvarnom umení.

 

Náuka o znakoch, ich kategóriách, funkciách a významoch má v kontexte vývoja vedeckého myslenia v dvadsiatom storočí nezastupiteľnú úlohu. Je produktom doby ktorá z neobvyklého naakumulovania invenčných teórií iniciovala priam revolučné zmeny v doterajšom nazeraní na klasické študijné odbory. Okrem najradikálnejšej zmeny, ktorá sa odohrala na pôde lingvistiky a literárnej vedy sa popri nových smeroch vo filozofii, psychológii, antropológii, sociológii a iných, začínajú závery týchto efektívnych prístupov a ich metodické postupy uplatňovať aj v samotnej umenovede a teórii umenia.

 

Hoci sa tzv. „Bildsemiotik“ teda obrazová semiotika, nikdy netešila až takej dominantnej pozícii v spektre metodológií odboru dejín umenia, terminologický inštrumentár znakovej teórie bol a je často vďačnou pomocou pri artikulovaní vlastných interpretačných postupov vo výtvarnom umení. Týmto aparátom pojmov medzi ktorými sú výrazy ako znak, symbol, ikon, index, symptóm, denotácia, konotácia, referencia, sygnifikácia a mnoho ďalších sa v odbornej literatúre operuje v takej miere, že v mnohých prípadoch môže dôjsť k ich dezinterpretatívnemu výkladu a následne chybnému resp. vágnemu využitiu.

 

Ak totiž hovoríme napríklad o symbole a symbolike v umení vždy sa vedome, alebo nevedome odvolávame na konkrétne diskurzy, v ktorých tieto pojmy zohrávajú rozdielnu úlohu a v ktorých predstavujú sumu diferentných elementov a ich úrovní. Je preto veľmi dôležité správne identifikovať intenciu pôvodne semiotických pojmov a kategórií a na základe demonštrovania možných, praktických, teda interpretačných stratégií, vyplývajúcich z viac než storočnej semiotickej tradície, sprehľadniť rozsiahlu teóriu znaku pre oblasť nie len dejín umenia, ale predovšetkým sféry vizuálnych štúdií. Tretia a zároveň aj posledná tohtoročná prednáška z cyklu Face to Face bude mať názov Anjel tvárou v tvár človeku a uskutoční sa 3. decembra 2015 o 17. hodine. Všetkých Vás srdečne pozývame.

 

 

Autor: Terézia Závacká © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn