sobota, 14 november 2015 02:18

Topánky z evanjelickej školy putovali rodinám utečencov

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Žiaci topánky nielen priniesli, ale ich aj sami s radosťou naložili Žiaci topánky nielen priniesli, ale ich aj sami s radosťou naložili

Pomoc druhým a radosť z dávania patria k hlavným pilierom vzdelávania na Evanjelickej spojenej škole v Martine. Preto sa škola zapojila zbierkou zimnej obuvi do humanitárnej zbierky Ľudia na úteku, ktorú organizuje občianske združenie Človek v ohrození.

 

Vyše 50 párov zimnej obuvi tak v stredu 11. novembra putovalo klientom utečeneckého tábora v Sečovciach. Evanjelická škola už s organizáciou Človek v ohrození spolupracovala aj v minulosti v  rámci rôznych sociálnych projektov, prostredníctvom ktorých boli podporené nasledovné projekty: výstavba Inštitútu odborného vzdelávania v Afganistane, detský tábor na Ukrajine, rodina utečencov zo Somálska a lekárska pomoc mladým ľuďom s HIV v Ugande.

 

Pripravenosť pomôcť iným

 

Každoročná angažovanosť žiakov v rámci školských sociálnych projektov je jednou zo základných charakteristík školy. Súčasťou vzdelávacieho programu školy je praktické uplatnenie kresťanských hodnôt, s ktorými sa každé dieťa a mladý človek môže prirodzene oboznamovať nielen v Biblii, ale aj prostredníctvom praktickej pomoci blížnym. Milým prekvapením je skutočne pozitívna spätná väzba zo strany žiakov, rodičov i priateľov školy aj na aktuálnu výzvu.

 

Toto dlhoročné úsilie školy bolo ocenené neziskovou organizáciou Človek v ohrození, ktorá Evanjelickej spojenej škole v Martine v roku 2013 udelila ocenenie Cenu Človeka za prepájanie globálneho vzdelávania, darcovstva a výchovy k tolerancii a otvorenosti. V texte odôvodnenia udelenia ceny sa píše: "Prekročili ste hranice globálneho vzdelávania, podarilo sa Vám prirodzene prepojiť vzdelávanie, darcovstvo a výchovu k tolerancii a otvorenosti. Do projektu sa Vám podarilo zapojiť' celú komunitu, rodičov, starých rodičov, členov cirkevnej obce a iných obyvateľov. Dávate veľmi pekný príklad náboženskej tolerancii a otvorenosti (pomáhali ste utečencom zo Somálska, či žiakom v Afganistane). Vychovávate deti k záujmu o svet a dianie v okolitých krajinách, poukázali ste na prepojenie diania na Slovensku s dianím v krajinách Európy, Afriky a Ázie, predovšetkým v chudobnejších krajinách sveta."

 

Aj vďaka vyše 50 párom zimnej obuvi, ktorá sa ledva zmestila do kufra auta, bude mnohým nohám teplejšie

 

 

Riaditeľ školy Jozef Sopoliga pri nakladaní obuvi do auta partnerskej organizácie povedal:Veríme, že najlepší spôsob ako naučiť deti s radosťou dávať a pomáhať, je byť im príkladom. Aj Váš názor, osobné presvedčenie alebo skúsenosť s dobročinnosťou iných môže pomôcť formovať myseľ a srdce nielen našich mladých, ale do istej miery aj celej našej spoločnosti. Aj preto ma veľmi potešilo, že fakticky v priebehu dvoch dní sa nám prostredníctvom mobilizácie cez rôzne komunikačné kanály našej školy ako sú web, FacebookGoogle+ či klasické letáčiky, podarilo zmobilizovať a aktívne zapojiť do tejto bleskovej zbierky nielen našich žiakov, ale aj ich rodiny a priateľov školy. Spoločne sa nám tak podarilo vyzbierať vyše 50 párov zimnej obuvi určených pre ľudí na úteku umiestnených v Sečovciach. Téma praktickej pomoci utečencom bude aj jednou z aktivít celoročného sociálneho projektu našej školy, takže v spolupráci s Človekom v ohrození budeme určite pokračovať.“

 

Tím pracovníkov organizácie Človek v ohrození (vľavo) rokujú s riaditeľom školy Jozefom Sopoligom (prvý sprava) a koordinátorom komunikácie s verejnosťou Tomášom Gulánom (druhý sprava) ohľadom eventuálnych spôsobov zapojenia sa školy do praktickej pomoci utečencom.

 

 

Téma, ktorá spája i rozdeľuje

 

Dôkazom toho, že téma pomoci utečencom je v našej spoločnosti vnímaná rozporuplne, boli aj niektoré negatívne ohlasy na zbierku zimnej obuvi, ktorú sme zrealizovali na našej škole po oslovení zo strany humanitárnej organizácie Človek v ohrození. Obrátili sme sa preto na docenta Bohdana Hroboňa, správcu Nadácie kresťanského vzdelávania a univerzitného pedagóga na Žilinskej univerzite, aby nám povedal svoj názor na vnímanie pomoci utečencom z hľadiska kresťanskej viery: Nepomáhať komukoľvek, kto pomoc potrebuje, je jednoznačne nebiblické a nekresťanské. Okrem príkazu milovať blížneho je v tej istej kapitole Biblie (Levitikus 19) vyslovene príkaz milovať cudzinca ako seba samého. Ježiš Kristus nám prikazuje milovať dokonca aj svojich nepriateľov (Matúš 5:44). Čo tým myslel, ukázal jasne na kríži, kde zomrel za všetkých bez rozdielu. Ak chce národ alebo jednotlivec chrániť svoju kresťanskú identitu odmietnutím pomoci niekomu preto, že je iného vyznania, národnosti, či rasy, škodí kresťanstvu viac ako celý moslimský svet a len ukazuje, že túto identitu už prakticky stratil.“   

 

Autor: Mgr. Dušan Haško © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn