streda, 18 november 2015 22:57

Martinčania na medzinárodnej súťaži Eurocup

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Martinčania na medzinárodnej súťaži Eurocup Martinčania na medzinárodnej súťaži Eurocup

V dňoch 11. – 13. novembra 2015 sa v Prešove konal 23. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže Eurocup, ktorá oproti predošlým ročníkom bola rozšírená o súťaž baristov s názvom Slovak barista Cup Junior.

 

Svoje znalosti a zručnosti si tu prišlo odmerať spolu 92 súťažiacich, z toho 73 barmanov a 19 baristov. Barmanských disciplín sa  okrem súťažiacich zo Slovenska zúčastnili aj súťažiaci zo Slovinska, Poľska, Portugalska, Českej republiky, Maďarska a Ukrajiny. Organizátorom podujatia bola Hotelová akadémia Prešov, Európska asociácia škôl hotelierstva a turizmu, Slovenská barmanská asociácia  a Prešovský samosprávny kraj.

 

V barmanskej disciplíne„Flairstyle“, Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Martine úspešne reprezentoval Jakub Fedák, žiak štvrtého ročníka odboru hotelová akadémia. S nápojom „Tropická vášeň“ pripraveným v rámci svojho exhibičného vystúpenia zaujal nielen hodnotiacu komisiu, ale aj publikum. Súboj s portugalským protihráčom síce nevyhral, avšak na pódiu predstavoval jeho silnú konkurenciu. Súťažením si na svoj vrub pripísal 2. miesto.V tejto súvislosti je potrebné dodať, že Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine, ako jediná odborná škola na Slovensku nominovala do tejto náročnej disciplíny súťažiaceho, čo zvyšuje jej kredit a uznanie nielen v miestnom, ale aj v regionálnom a národnom priestore.

 

V disciplíne „Klasik“ súťažili dvaja žiaci odboru hotelová akadémia, a to Tomáš Janík (na foto nižšie) a opäť Jakub Fedák. Ich úlohou bolo preukázať teoretické odborné znalosti z oblasti tovaroznalectva a mixológie a zároveň praktické zručnosti pri príprave krátkych a dlhých  miešaných nápojov (shortdrinks and longdrinks) zo svojej „vlastnej dielne“. Obidvaja súťažiaci sa umiestnili v bronzovom pásme a pre školu priniesli bronzové medaily. Úspešnejší  v  tejto disciplíne bol Tomáš Janík, ktorý sa počtom bodov za svoj aperitívny nápoj „Cucumbeerpower“ prebojoval až do strieborného pásma. Hodnotiaca komisia vysoko ohodnotila najmä jeho techniku miešania. Z maximálneho počtu 200 bodov získal 195 bodov.

 

 

Marek Janošťák, druhák z učebného odboru čašník, reprezentoval školu v disciplíne „Barista“. Jeho úlohou bolo v časovom limite pripraviť kvalitnú espresso kávu, cappuccino kávu a ľubovoľný miešaný nápoj, ktorého hlavnou ingredienciou musela byť espresso káva a sirup Monin. Hodnotiacej komisii namiešal kávový drink podľa vlastnej receptúry s názvom „ MOJA TONKA“, na prípravu ktorého použil okrem kvalitnej espresso kávy špeciálny „Monin Tonka Bean“a smotanu s jemným čučoriedkovým nádychom. Drink mal jemnú smotanovú chuť s nádychom jabĺčkového a mandľového tónu. Sirup Tonka bean zvýraznil chuť espressa a dodal mu zaujímavú vôňu vanilky a karamelu.

 

Zvedavých divákov i porotu však nezaujal iba prípravou kávy, ale aj jej dekoráciou, na ktorú použil citrónovú trávu, lístok bazalky, čučoriedku a pomarančovú kôru. Odborná porota nehodnotila  iba kvalitu nápoja, harmóniu chute a vône. Dôraz kládla aj na celkový dojem, slovnú prezentáciu pripraveného nápoja, použitie správneho inventára, ovládanie baristickej techniky,  čistotu a poriadok na pracovisku ap. Marek všetky uvedené požiadavky splnil. V súťaži sa umiestnil  na peknom 9. mieste a v čiastkovej disciplíne „Nastavenie mlynčeka“ dokonca na 3. mieste. Zo súťaže si odniesol veľmi dobrý pocit, ktorý v ňom bude ešte dlhú dobu doznievať.

 

 

Aj napriek tomu, že súťažiaci v disciplínach „Klasik“ a „Barista“ nezaznamenali na 23. ročníku barmanskej a baristickej súťaže Eurocup výrazné úspechy, účasť na nej ich v osobných rastoch opäť posunula o krôčik dopredu.Získaná skúsenosť bude pre nich hnacím motorom, aby sa zúčastňovali podobných súťaží aj naďalej, aby príprave venovali väčšiu pozornosť, aby do svojich techník zakomponovávali trendové prvky, ktorými v budúcnosti zaujmú. Riaditeľka Strednej odbornej školy Ing. Slavomíra Guráňová im touto cestou vyjadruje veľké poďakovanie za ich statočnosť a odvahu súťažiť v tak silnej konkurencii.

 

Autor: Bc. Soňa Štancľová, majsterka OV, PhDr. Peter Huľo, PhD., učiteľ odborných predmetov, foto: Bc. Soňa Štancľová a Jakub Fedák © Autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn