štvrtok, 19 november 2015 21:29

Polygrafi zo SOŠ obchodu a služieb na palube Titanicu

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Polygrafi zo SOŠ obchodu a služieb na palube Titanicu Polygrafi zo SOŠ obchodu a služieb na palube Titanicu

Pri stretnutiach majstrov odbornej výchovy s rodičmi našich žiakov sa často stretávame s požiadavkou rodičov i samotných žiakov organizovať mimoškolské podujatia. Súčasťou vzdelávania a výchovy sú poznávacie exkurzie. Naši majstri odbornej výchovy spolu so žiakmi na začiatku školského roka dávajú podnety, na ktoré zaujímavé miesta a výstavy by sme mohli vycestovať.

 

Veľmi dobrou voľbou pre tento školský rok bola návšteva Bratislavy, jej historických pamiatok a vyvrcholením exkurzie bol pobyt našich žiakov na palube legendárneho Titanicu. Výstava v INCHEBA EXPO bola nevšedným a emocionálne silným zážitkom pre žiakov i majstrov odbornej výchovy.

 

Na Stredisku odbornej praxe pre polygrafiu vieme, že pre produktívny život našich žiakov v budúcnosti je dôležité okrem polygrafických vedomostí a zručností získať aj širší pohľad na minulosť i prítomnosť. Vieme tiež, že finančné náklady na exkurziu musia byť pre žiakov minimálne. Ďakujeme firme Alfaprint s.r.o. Martin za sponzoring nákladov na autobus. Deň 12. november 2015 ostane v pamäti účastníkov exkurzie ako významný deň.

 

Cestou do Bratislavy začalo naše celodenné putovanie

 

Žiaci spoznali históriu a prítomnosť Primaciálneho paláca, Grasalkovičovho paláca, osudy rodov Erdodyho, Mirbacha, Pálfyho i Esterházyho. Ďalej mohli vidieť Dóm sv. Martina, Františkánsky kostol a kláštor, Dom U dobrého pastiera. Autobusom sme sa presunuli na Slavín a Bratislavský hrad . Odtiaľ sme šli peši cez hradný areál do Starého mesta. Sprievodkyňa a jej odborný výklad ukázali žiakom budovu Academie Istropolitana, budovu Uhorského snemu a cez Michalskú bránu sme sa dostali na Hviezdoslavovo námestie k historickej budove SND. Po prekrásnej prehliadke Starého mesta, ktoré bolo zaliate slnečnými lúčmi sme prešli cez most SNP do Incheby na očakávanú výstavu – Titanic.

 

Naši žiaci počas prehliadky celej výstavy spoznali búrlivé obdobie technických objavov i spoločensko – politickú situáciu obdobia pred 1. svetovou vojnou. Každý účastník výstavy pri vstupe obdržal AUDIOGUIDE, v ktorom si vypočuli podrobný výklad k jednotlivým letopočtom a udalostiam. Výstava účastníkom  tiež priblížila udalosti veľkej migračnej vlny, kedy tisíce ľudí utekalo z Európy pred chudobou a blížiacou sa 1. svetovou vojnou za vysnívaným bohatstvom do Ameriky. Toto poznanie a porovnanie migračných vĺn zo začiatku 20. a 21. storočia vyvolalo u našich žiakov mnoho otázok, na ktoré hľadali odpovede v diskusiách medzi sebou i v otázkach adresovaných majstrom odborného výcviku. Na vlastné oči videli a spoznali veľkolepé technologické, či vedecko – technické pokroky. Spoznali aj silu a moc prírody, ktorá vždy bola, je a bude najsilnejším faktorom kvality života ľudí na našej planéte.

 

Titanic bol vo svojej dobe najväčšou osobnou transatlantickou loďou sveta

 

Bol vyjadrením vrcholu technickej revolúcie na začiatku 20. storočia. Parník bol určený na prevoz cestujúcich a pošty medzi Európou a severnou Amerikou. Napriek vyhláseniam tvorcov Titanicu, že je to najbezpečnejšia loď svojej doby stroskotal v chladných vodách Atlantiku už počas svojej prvej plavby dňa 15.apríla 1912. V tento osudný deň zomrelo viac ako 1500 ľudí.

 

Každý žiak pri vstupe na výstavu dostal palubný lístok

 

Vďaka tejto vstupenke s konkrétnym menom reálneho pasažiera, ktorý na Titanicu v dobe jeho katastrofy bol, prežil celú prehliadku výstavy tak, ako konkrétny cestujúci na palube lode. Silným citovým zážitkom bol fakt, že to, či ako nositelia konkrétneho mena počas výstavy prežijú katastrofu, alebo zomrú na dne oceánu sa dozvedia na konci výstavy. Žiaci videli stovky reálnych artefaktov, ktoré boli vylovené z vraku na dne oceánu, ako sú kusy nábytku, originálny porcelán, osobné predmety cestujúcich, šperky, kabelky, rôzne časti oblečenia i knihy. Poznanie, že kniha prežije na dne oceánu dlhú dobu bolo pre budúcich polygrafov veľmi zaujímavým zistením. Vďaka dokonalej rekonštrukcii kajút, strojovne a jedálne sme boli súčasťou skutočnej atmosféry prepychu ale aj biedy na začiatku 20. storočia. Zažili sme a intenzívne vnímali nádheru dobových interiérov, či hluk strojovne a následne úzkosť, obavy a strach pred naozajstným a reálnym nešťastím. Na záver výstavy sme na vlastnej koži pocítili chlad osudového ľadovca, ktorý spôsobil nešťastie Titanicu.

 

Výhodou a silnou stránkou poznávacej exkurzie je fakt, že to, čo žiaci počas dňa prežili vyvoláva otázky a hľadanie odpovedí. Zvyčajne sa to deje počas spiatočnej cesty domov, ale aj v ďalších dňoch na výcviku v Stredisku odbornej praxe. Na bezprostredné dojmy žiakov počas exkurzie sme sa spýtali už cestou autobusom domov. Petra nám povedala, že pre ňu bol silným zážitkom hukot strojovne, pravá ľadová kryha i video v ktorom sa polovica zlomeného Titanicu potopila do hĺbín oceánu.

 

Všetko sa odohrávalo v polotme, čo vyvolávalo pocity skutočnej atmosféry na palube. Z histórie Bratislavy ju najviac zaujala prehliadka Starého mesta. Povedala nám tiež, že si nikdy nevšimla delovú guľu na Starej radnici vstavanú do steny veže, ktorú vystrelili Napoleonovi vojaci v 19. Storočí. Ocenila odbornosť a milý prejav sprievodkyne. Terézia nám povedala, že najviac ju zaujali chodba s kajutami, rozbitý teplomer a hudba, ktorá sa prelínala spolu s rachotom zo strojovne. Prekvapil ju tiež rozmer pozlátenej podušky  ( 2 – krát 2 metre) na Dóme sv. Martina, ktorá pri pohľade zdola vyzerá oveľa menšia. Paulína nám povedala, že výlet bol zaujímavý, zaujali ju najmä repliky a nájdené artefakty vytiahnuté z hlbín oceánu. Pomocou audiovizuálnej techniky som mala možnosť nahliadnuť do minulosti a vidieť výrobu najväčšej lode začiatku 20. storočia. Ocenila odbornosť a kvalitu sprievodkyne prehliadky Bratislavy pani Švirhanovej. Vyjadrila to krátko ako super akciu.

 

Matúš povedal,že je rád, že mohol absolvovať zaujímavú exkurziu. Podľa neho reálna výstava bolo niečo iné ako film. Osobne bol veľmi rád, že jeho palubný lístok, ktorý dostal pri vstupe patril človeku, ktorý prežil. Zaujímavým a prekvapivým  zistením bol aj kufor a knihy vytiahnuté z trosiek Titanicu. To ho ako budúceho polygrafa veľmi zaujalo. Henrieta to vyjadrila rečou našich žiakov presne. Titanic bol „pecka“ ! Z prehliadky mesta sa jej najviac páčil hrad, ktorý slúžil ako sídlo panovníkov a prezidentov.

 

Aj keď príprava, realizácia a vyhodnotenie exkurzie prináša pre majstrov odborného výcviku prácu navyše za zvýšené úsilie dostanú krásnu odmenu. Je to spokojnosť a radosť na tvárach  svojich žiakov, poznanie, že okrem polygrafického remesla je v detskej duši veľký priestor na kultivovanie a rozvoj osobnosti. Exkurzia poskytuje pedagógom široký priestor  na prelínanie dobrého vzdelávania s dobrou výchovou. Sme radi, že spokojnosť vyjadrili aj integrovaní žiaci, ktorí so svojimi majstrami a spolužiakmi prežili krásne chvíle jedného novembrového dňa. Exkurzia je v priestoroch Strediska odbornej praxe vždy zdokumentovaná vo fotogalérii. Touto formou doznievajú dojmy z prežitého a vyvolávajú nové potreby poznania a duchovného rozvoja našich žiakov. Ja, ako vedúca Strediska odbornej praxe pre polygrafiu sa už spolu so svojimi kolegami tešíme na ďalšie podnety od žiakov, ktoré prídu po realizovaných exkurziách v Oponiciach, Brodzanoch a na Titanicu.

 

 

Autor: Bc. Emília Králová, vedúca Strediska odbornej praxe pre polygrafiu © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn