pondelok, 07 december 2015 21:11

Rekonštrukcia cesty I/65 sa blíži, čo nás čaká v roku 2016? Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(11 hlasov)
Rekonštrukcia cesty I/65 sa blíži, čo nás čaká v roku 2016? Rekonštrukcia cesty I/65 sa blíži, čo nás čaká v roku 2016?

7. decembra 2015 sa v priestoroch Hotela Turiec konala tlačová konferencia k rekonštrukcii cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce (na úseku km 113,500 – km 129,000), známej aj pod lokálnym názvom „Tankodrom“. Témou bolo podanie aktuálnych informácií a zodpovedanie otázok súvisiacich s prípravou rekonštrukcie.

 

Konferenciu zorganizovalo Občianske združenie METRO, ktorého stratégiou je poskytovať poradenskú, podpornú činnosť a know-how inštitúciám a iniciatívam, ktoré sa podieľajú na rozvoji regiónu. Práve „Tankodrom“, známe lokálne pomenovanie pre cestu I/65 v Turci, je jeden z projektov združenia, pomocou ktorého sa snaží upozorňovať na problém tejto cesty. Konferenciu zahájil a moderoval Matej Bórik, štatutárny zástupca združenia, ktorý v úvode vyzval hostí, aby vystúpili s krátkym príspevkom.

 

Pripravovaná rekonštrukcia bude pozitívom pre celý región aj tranzit

 

„Združenie ČESMAD Slovakia víta rekonštrukciu cesty úseku Turčianske Teplice – Príbovce, ktorej súčasný technický stav nepriaznivo pôsobil nielen na komfort vodičov, ale aj na technický stav vozidiel. Slovenské dopravné spoločnosti, s cieľom uspieť na náročnom európskom trhu, podnikajú s najnovšími a najmodernejšími vozidlami, a práve takéto vozovky nepriaznivo ovplyvňujú ich stav. Na takejto vozovke musia vodiči prispôsobovať rýchlosť stavu vozovky, čo má tiež za následok dlhšie prepravné časy. Rekonštrukciou sa tieto negatívne faktory zrušia,“ uvádza Mgr. Andrej Fekete, PR manažér a šéfredaktor časopisu Kilometer, združenie ČESMAD Slovakia.

 

„Cesta už počas dlhého času preverila a zničila technický stav mnohých vozidiel. Obchádzky cez okolité dediny znepríjemňujú život ich obyvateľom, berú im čas a vyťahujú viac peňazí z domácich rozpočtov. Rekonštrukcia cesty je pre mesto Turčianske Teplice nevyhnutnosťou. A nielen pre mesto, ale aj pre obyvateľov, investorov, kúpeľných hostí a návštevníkov tohto kraja. V plnom rozsahu si uvedomujem dôležitosť kvalitného dopravného napojenia mesta Turčianske Teplice pre jeho ďalší rozvoj a zlepšenie podmienok pre život obyvateľov v meste,“ vysvetľuje Ing. Igor Hus, primátor mesta Turčianske Teplice.

 

K rekonštrukcii sa vyjadrila aj Únia Autodopravcov Slovenska (UNAS)

 

„Rekonštrukcia sa musí uskutočniť, ale nesmú sa zvyšovať náklady na cestu, nakoľko dochádza k predraženým tendrom. Cesty I. triedy sa za posledných 10 rokov už moc neopravujú, od roku 2010 sa vyberá mýto. Problém je, že peniaze, ktoré sa vyberú na cestách I. triedy sa nevracajú späť do infraštruktúry a nemôžu sa tak efektívne využiť,“ hovorí Stanislav Skala, člen predsedníctva UNAS. Ako tvrdí UNAS, cesty I. triedy, ale ani II. a III. triedy nie sú bezpečné. Nakoľko spadajú cesty II. a III. triedy pod samosprávy, UNAS ich žiada, aby tieto cesty prehodnotili, pretože dochádza k poškodzovaniu podložia a mostov.

 

 

„Treba rozložiť infraštruktúru, keďže sa umiestnili zákazové tabule (ktoré obmedzujú prechod kamiónom), aby nedochádzalo k poškodzovaniu ciest I. triedy. Dopravcovia tak obchádzajú cesty II. a III. triedy, ale problém je ten, že sa zbytočne púšťajú emisie z výfukových plynov do ovzdušia,“ pokračuje Stanislav Skala. UNAS ďalej žiada, aby sa na ceste I/65 vybudovali odpočívadlá pre kamiónovú dopravu kvôli bezpečnosti cestnej premávky. „K nehodám nedochádza len pre nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky, ale aj kvôli únave vodičov,“ dodáva.

 

Hoci „Tankodrom“ kričí o pomoc už dlho, opravovali sa iné úseky

 

Cesta medzi Martinom a Turčianskymi Teplicami si názov Tankodrom získala oprávnene. Cesta nie je nazývaná „Tankodromom“ kvôli tomu, že po nej jazdia tanky, ale preto, že je plná nebezpečných výtlkov. Autá tu prichádzajú o svoje nápravy a dochádza aj k nebezpečným situáciám. Opravené sú však dva úseky - od Turčianskych Teplíc smerom na Hornú Štubňu a od Príboviec po Martin. Tieto úseky ciest mali svoj povrch relatívne v poriadku. Problémový úsek Príbovce – Turčianske Teplice bolo treba riešiť ako prvý. Posledné indície sú také, že by sa mohlo začať v marci, ale to je aj tak neskoro. Súčasná i predchádzajúce vlády mali priestor na to, aby sa rekonštrukcia realizovala, no nestalo sa tak z politických dôvodov,“ argumentuje Ing. Igor Hraško, poslanec NR SR.

 

Čaká sa na právoplatné stavebné povolenie

 

Cieľom tlačovej konferencie bolo priblížiť obyvateľom regiónu Turiec aktuálny stav prípravných prác. Účastníci konferencie sa zhodli, že oprava cesty medzi Martinom a Turčianskymi Teplicami napomôže regionálnemu rozvoju. Tam, kde niet dobrej cesty, neexistuje ani vlastný rozvoj pracovných príležitostí a ostatných súvisiacich služieb v danom regióne. Sme radi, že príprava tejto komunikácie sa dostáva do finálnej fázy, teda k vydaniu stavebného povolenia. Zástupcovia všetkých obcí a mesta Turčianske Teplice sa spojili a pripravili jednotné stanovisko za celý dotknutý región zo strany samosprávy, aby sme celý proces urýchlili. Veríme, že čoskoro dospejeme k právoplatnému stavebnému povoleniu a následne vlastnej realizácii,“ rozpráva Ing. Milan Litva, poslanec Žilinského samosprávneho kraja a konateľ Združenia obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia.

 

 

Očakávaná rekonštrukcia so sebou prináša aj niekoľko otáznikov

 

Asi najdôležitejšou otázkou spojenou s rekonštrukciou cesty I/65 je termín, kedy sa oprava začne. Ten je zatiaľ odhadovaný na marec až máj 2016. „Čo sa týka termínov, to nezávisí iba na nás. Ak je od nás žiadaná súčinnosť, odsuniem veci a beriem to ako prioritu. I/65 je vážne katastrofálna a verím, že to pohneme,“ dopĺňa Ing. Igor Hus. Dôležitým bodom pri rekonštrukčných prácach je aj stav riešenia vjazdu do obce Mošovce smerom z Martina.

 

„Po rekonštrukcii pôjde o kvalitnú cestu medzinárodného významu a každá cesta, ktorá je takto povoľovaná, musí v čase schvaľovacieho konania zodpovedať smerniciam Európskej únie. Vjazd do Mošoviec je v tomto zmysle nebezpečným a ohrozujúcim vodičov. S obcou Mošovce sa ale podarilo nájsť riešenie a spoločný nový úsek je odsúhlasený aj obecným zastupiteľstvom,“ rozpráva Ing. Milan Litva. V plánoch rekonštrukcie sa objavil problém dopravného napojenia spojeného s umiestnením drvičky betónu. „Obec Mošovce podala návrh na rozklad kvôli umiestneniu drvičky betónu v areáli poľnohospodárskeho družstva, o ktorej sme vôbec nevedeli, problém sme ale odkonzultovali a aktuálne je vyriešený,“ hovorí Ing. Peter Košík, starosta obce Mošovce.

 

Rekonštrukcia bude prebiehať s dočasným obmedzením premávky

 

Počas opravy cesty I/65 budú na nás čakať dopravné obmedzenia. „Podľa dostupných informácií bude rekonštrukcia prebiehať postupne s premávkou vedenou striedavo v jednom pruhu. Toto dočasné obmedzenie je dôstojnou cenou za rekonštrukciu, ktorá na dlhú dobu zlepší dopravné toky v tomto smere a je lepšou alternatívou ako obchádzka, ktorá by znamenala zbytočné kilometre,“ hovorí Mgr. Andrej Fekete zo združenia ČESMAD.

 

Dostupné podklady k rekonštrukcii na stiahnutie:

Autor: Mgr. Lucia Ertľová, foto: Matej Bórik © Autorské práva sú vyhradené

Mgr. Lucia Kuželová

Prispievateľka Turiec Online

Administratívna pracovníčka, Obecný úrad Kláštor pod Znievom.