Reklama
utorok, 08 december 2015 22:35

Teológia zvestovania a výtvarné umenie na slovensku

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Teológia zvestovania a výtvarné umenie na slovensku Teológia zvestovania a výtvarné umenie na slovensku

Dňa 3. 12. 2015 sa v Turčianskej galérii v Martine uskutočnila už tretia prednáška z cyklu Face to Face. Decembrová prednáška na tému stretu anjela tvárou v tvár človeku, bola tak prípravou k adventu a tematickým navodením predvianočnej atmosféry v priestoroch galérie.

 

 „V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“ (Lk 1,26-30) Tento dramatický príbeh pokračuje dejinami spásy a z hľadiska kresťanskej teológie predstavuje počiatočný bod fyzického sprítomnenia Boha nie len v ľudskom živote ale dokonca v ľudskom tele.

 

Samotná udalosť zvestovania, tak ako je nám podávaná evanjelistom Lukášom, je sama o sebe literárnym obrazom z množstvom inšpiratívnych významov. V tomto obraze sú totiž obsiahnuté aspekty, ktoré nadčasovo spĺňajú kritéria pútavej literatúry. Zvestovanie totiž obsahuje zázračné udalosti, romantickú zápletku, historické súvislosti aj potrebnú mieru dramatických scén. Nás však bude zaujímať predovšetkým téma zázračna, téma ktorej nosnou ideou je bytostné konfrontovanie človeka s anjelom. Panna Mária má v túto osudnú noc kontakt s bytosťou, ktorá je v kultúrnych dejinách ba v celých dejinách myslenia akýmsi efemérnym prostredníkom medzi sférou ľudí a sférou najvyššou, teda Božou.

 

Stretnutie Anjela s človekom sa stalo nosným pre jeho vizuálne sprostredkovanie a je jednou z najtradičnejších obrazových tém sakrálneho umenia. Odhliadnuc od zástupov anjelov lemujúcich nebeské úrovne mozaikových, alebo freskových programov predrománskych chrámov, krstiteľníc a katakomb je scéna zvestovania, svojou dualitou medzi anjelom a človekom, Gabrielom a Máriou, obrazom mystéria a emotívneho napätia s mimoriadnym umeleckohistorickým potenciálom. Ten je evidentný tak v byzantskom umení, umení západoeurópskeho stredoveku, novoveku, až po modernu a súčasnosť.

 

Práve na obraze Ľudovíta Fullu z rokov 1939-1940 v Turčianskej Galérii v Martine, jednom z najefektnejších zobrazení danej scény v slovenskom modernom umení na Slovensku bolo možné priblížiť a prediskutovať dôležité otázky nie len moderného, ale aj sakrálneho umenia a mariológie. Na tento významný obraz sa  mali návštevníci možnosť pozrieť z hľadiska teologických komentárov k téme zvestovania, ako aj na jeho miesto v kontexte dejín umenia na Slovensku. Divák tak mal možnosť spoznať tradíciu tejto ikonografie u nás a zaradiť tým pádom aj Fullov modernistický pohľad na túto biblickú scénu do širšieho náboženského, historického a kultúrneho súvisu.

 

Autor: Mgr. Miroslav Haľák, PhD. © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn