nedeľa, 13 december 2015 15:23

Na Stredisku odbornej praxe polygrafickom sa krstilo

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Na Stredisku odbornej praxe polygrafickom sa krstilo Na Stredisku odbornej praxe polygrafickom sa krstilo

V piatok 11. decembra 2015 sa uskutočnil na Stredisku odbornej praxe polygrafickom krst školského kalendára na rok 2016, ktorý zorganizovala vedúca  strediska  Bc. Emília Králová v spolupráci s majstrami odborného výcviku. Túto zaujímavú aktivitu uvítala aj Ing. Slavomíra Guráňová riaditeľka SOŠ obchodu a služieb s nadšením.

 

Výroba kalendárov patrí medzi špecializované knihárske odbory. Poznáme ročné jednolistové nástenne kalendáre, stolové kalendáre strieškové, špirálové, nástenné trhacie bloky, knižné poznámkové bloky, knižné poznámkové diáre a vreckové kalendáre. Ich výroba je rozmanitá, prevedenie jednoduché aj prepychové.  Žiaci na SOP polygrafickom pod vedením MOV sa rozhodli v tomto školskom roku vytlačiť pre zamestnancov školy ale aj širokú verejnosť strieškový stolový kalendár.

 

Žiaci pracovali samostatne s vysokou mierou vnútornej motivácie. Potvrdila sa osvedčená pedagogická prax, že najvyšším cieľom dobrého vzdelávania a výchovy je tvorba žiackych produktov a ich prezentácia na verejnosti. Jednotlivé reprodukcie obrazov predstavujú schopnosti a odborné zručnosti žiakov v digitálnom spracovaní, grafickej a textovej úprave, scanovaní, tlači a knihárskom spracovaní. Takéto komplexné odborné vedomosti a zručnosti našich žiakov sú naplnením deklarovaných cieľov výchovy a vzdelávania v Stredisku odbornej praxe polygrafickom.

 

Verejná prezentácia autorizovaných reprodukcií obrazov dokladá relatívne vysokú úroveň tvorivosti a kreativity žiakov vo vlastnej polygrafickej príprave. Autorizovaný produkt posilňuje v jednotlivých žiakoch zdravé sebavedomie a vnútorné presvedčenie žiaka o získavaní remeselníckeho fortieľu. Prezentovaný stolový kalendár zaujal aj predstaviteľov polygrafických firiem v ktorých naši žiaci vykonávajú odbornú prax.

 

Krstný otec pán Juraj Gavura je absolventom SOŠ obchodu a služieb, kde vyštudoval študijný odbor reprodukčný grafik. Je nielen výborným odborníkom vo svojom odbore ale mnohí ho poznajú ako známeho martinského  fotografa. Pri samotnom akte krstu  vysypal na obálku kalendára písmenkové posolstvo – špirály. Reprodukcie obrazov, digitálne spracovanie, grafickú a textovú úpravu, scan pripravili žiaci III. a IV. ročníka štúdijného odboru grafik tlačových médií pod vedením Mgr. Miroslavy Mužilovej.  Inšpirovali sa českou maliarkou a ilustrátorkou Miladou Marešovou, ktorej hlavnou témou obrazov bolo mesto a ľudia v rôznych situáciách s rozličným sociálnym postavením.

 

Unikátny stolový kalendár doladený jemnou grafikou a kalendáriom na rok 2016 preniesli na papier naši tlačiari, žiaci III. a IV. ročníka štúdijného odboru operátor tlače na ofsetovom tlačovom stroji POLLY 266. Knihárske spracovanie ako je znášanie, ryhovanie obálky, špirálovanie, balenie, pripravili žiaci II. a III. ročníka učebného odboru polygraf - knihár. Kalendár sa páčil naším kolegom, rodičom, širokej verejnosti ale hlavne čo nás teší, dostali sme pozitívne ohlasy aj z polygrafických firiem, kde naši žiaci vykonávajú odborný výcvik. Výsledok stojí za to avedieť, že kalendár vytvorený rukami  našich žiakov urobil niekomu radosť je pocit nad všetky pocity.

 

 

Autor: Bc. Emília Králová, vedúca Strediska odbornej praxe pre polygrafiu © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn