pondelok, 14 december 2015 20:30

O utečencoch z prvej ruky

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Prvou aktivitou zameranou na praktickú pomoc utečencom bola novembrová zbierka zimnej obuvi Prvou aktivitou zameranou na praktickú pomoc utečencom bola novembrová zbierka zimnej obuvi

Žiaci Evanjelickej spojenej školy v Martine sa počas tretej aktivity školského sociálneho projektu oboznámili s problematikou praktickej pomoci utečencom, dôvodoch prečo opúšťajú svoje domovy a dôsledkoch, ktoré to má pre ich životy. Tieto a mnohé ďalšie zaujímavé informácie sa dozvedeli  počas pútavej prezentácie Jozefa Rybára, ktorý ako dobrovoľník organizácie  Človek v ohrození pôsobil priamo v teréne na srbsko-chorvátskych hraniciach v rámci mobilného humanitárneho tímu, ktorý pomáha ľudom na úteku počas transportu do záchytného tábora v Slavonskom Brode.

 

Jozef Rybár zhrnul svoje dojmy s diskusie so žiakmi evanjelickej školy nasledovne: „Som presvedčený, že Slovensko nepotrebuje v otázke vnútornej bezpečnosti a jej spájania s utečencami  falošnú stabilitu, ktorá ľudí rozdeľuje a vytvára neprekonateľné bariéry. Slovensko sa potrebuje takéhoto myslenia zbaviť, naučiť sa počúvať a diskutovať. Teší ma, že tejto škole nie je osud ľudí na úteku ľahostajný a rozhodli sa im pomôcť prostredníctvom ich sociálneho projektu. Verím, že moje skúsenosť s utečencami pomôže žiakom a študentom k lepšiemu zorientovaniu sa v tejto aktuálnej, no pre mladého človeka pomerne zložitej téme.“    

 

Pomoc druhým a radosť z dávania

 

Každoročná angažovanosť žiakov v rámci školských sociálnych projektov je jednou zo základných charakteristík školy. Súčasťou vzdelávacieho programu školy je praktické uplatnenie kresťanských hodnôt, s ktorými sa každé dieťa a mladý človek môže prirodzene oboznamovať nielen v Biblii, ale aj prostredníctvom praktickej pomoci blížnym.

 

 

Evanjelická škola už s organizáciou Človek v ohrození spolupracovala aj v minulosti v  rámci rôznych sociálnych projektov, prostredníctvom ktorých škola participovala pri výstavbe Inštitútu odborného vzdelávania v Afganistane alebo zlepšeniu lekárskej pomoc mladým ľuďom s HIV v Ugande. V aktuálnom školskom roku  sa na škole rozhodli, že v rámci  celoročného sociálneho projektu podporia utečencov umiestnených na Slovensku. Jednotlivé aktivity sociálneho projektu realizuje škola v spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození.

 

Prvou aktivitou zameranou na praktickú pomoc utečencom bola novembrová zbierka zimnej obuvi, v rámci ktorej sa na škole v priebehu pár dní podarilo vyzbierať viac ako 50 párov zimnej obuvi, ktorá už slúži ľuďom na úteku umiestneným v utečeneckom tábore v Sečovciach.

 

Viac ako 50 párov zimnej obuvi, ktorá sa ledva zmestila do kufra auta, už slúži ľuďom na úteku umiestneným v utečeneckom tábore v Sečovciach.

 

Druhou aktivitou sociálneho projektu je stále prebiehajúca zbierka kníh s názvom Kniha ktorá pomáha. Príbehy v knihách pomáhajú ľuďom na úteku aspoň z časti zabudnúť na útrapy cesty, ktoré majú ľudia na úteku za sebou. Podporia rozvoj detí, ktoré sú v zariadeniach často bez možnosti navštevovať školu. Zaplnené police s knihami rozšíria možnosti trávenia voľného času, čo je jeden zo spôsobov ako predchádzať prípadným krízovým situáciám v uzavretých zariadeniach, kde sú utečenci sústreďovaní. Prístup k jazykovým učebniciam je dôležitým predpokladom úspešnej integrácie.

 

 

Utečenci ako skúška nášho kresťanstva

 

Dôkazom toho, že téma pomoci utečencom je v slovenskej spoločnosti vnímaná rozporuplne, boli aj niektoré nesúhlasné ohlasy k výberu pomoci utečencom ako hlavnej téme školského sociálneho projektu. O tom, že na kresťanskom Slovensku máme problém prijať dokonca aj utečencov, ktorí sú kresťanmi svedčí aj toto video Denníka N.

 

 

Obrátili sme sa preto na docenta Bohdana Hroboňa, správcu Nadácie kresťanského vzdelávania a univerzitného pedagóga na Žilinskej univerzite, aby nám povedal svoj názor na vnímanie pomoci utečencom z hľadiska kresťanskej viery: „Nepomáhať komukoľvek, kto pomoc potrebuje, je jednoznačne nebiblické a nekresťanské. Okrem príkazu milovať blížneho je v tej istej kapitole Biblie (Levitikus 19) vyslovene príkaz milovať cudzinca ako seba samého. Ježiš Kristus nám prikazuje milovať dokonca aj svojich nepriateľov (Matúš 5:44). Čo tým myslel, ukázal jasne na kríži, kde zomrel za všetkých bez rozdielu. Ak chce národ alebo jednotlivec chrániť svoju kresťanskú identitu odmietnutím pomoci niekomu preto, že je iného vyznania, národnosti, či rasy, škodí kresťanstvu viac ako celý moslimský svet a len ukazuje, že túto identitu už prakticky stratil.“   

 

Autor: Mgr. Dušan Haško © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn