štvrtok, 17 december 2015 18:29

Detský domov v Necpaloch oslávil 50. výročie svojho založenia Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Detský domov v Necpaloch oslávil 50. výročie svojho založenia Detský domov v Necpaloch oslávil 50. výročie svojho založenia

Dňa 16. decembra sa v Kultúrnom dome v Necpaloch konal slávnostný program pri príležitosti 50. výročia založenia detského domova, ktorý bol spojený s prehliadkou budovy domova a príjemným posedením.

 

Slávnostné podujatie bolo sprevádzané moderátorskými vstupmi zamestnancov domova, ktorí uviedli Mgr. Janku Žilinskú, riaditeľku DeD Necpaly s príhovorom. Pani riaditeľka zhrnula celé pôsobenie domova od jeho vzniku až po súčasnosť. „Veľa vecí sa v domove zmenilo. Z výchovných skupín vznikali samostatné skupiny, zmenila sa výchova detí z kolektívnej na individuálnu. Mali sme možnosť vytvárať detské domovy rodinného typu. Zmenila sa aj práca vychovávateľa. Pri príležitosti 50. výročia domova sme vydali zborník, ktorý hovorí omnoho podrobnejšie o histórií domova a pripravili sme kultúrny program, ktorý vám priblíži život detí u nás,“ rozpráva riaditeľka DeD Necpaly.

 

Pripravený program prekvapil aj samotnú riaditeľku

 

Deti z DeD Necpaly si pri príležitosti 50. výročia pripravili pestrý kultúrny program, v ktorom ukázali svoju nadanosť. Predviedli divadelné scénky, recitovali básničky a spievali známe pesničky. Aj na kultúrnom programe bolo cítiť, že pracovníci domova sa svojim zverencom naozaj venujú a vo voľnom čase rozvíjajú ich talent. Deti totiž hrali aj na flaute a bubnoch. Záver kultúrneho programu bol venovaný pani Žilinskej, pretože odchádza zo svojej funkcie riaditeľky DeD Necpaly do dôchodku. Pracovníci domova jej premietli krátke spomienkové video, zahrali pesničku a deti jej vymysleli ďakovnú básničku. So slzami v očiach od dojatia pani riaditeľka všetkým poďakovala. „Boli to dlhé, pekné roky. Vďaka podpore zamestnancov, zriaďovateľov a všetkých sa podaril taký kus dobrej práce.“

 

Detský domov vychoval doposiaľ 774 detí

 

História Detského domova Necpaly sa začala písať 23. augusta 1965, kedy deti najprv bývali v priestoroch tristoročného Justhovského kaštieľa. Postupom času sa v roku 2000 domov presťahoval do novej budovy, čím vznikli vyhovujúce podmienky na transformáciu detského domova. Dnes už domov oslávil svoje 50. výročie založenia a vychoval 774 detí. Od vzniku domova sa na riaditeľskej stoličke zatiaľ vystriedalo 8 riaditeliek a riaditeľov, ktorých cieľom bolo a je, poskytnúť deťom komplexnú starostlivosť - celodenné stravovanie, bývanie, zaopatrenie, výchovu, liečebno-výchovnú starostlivosť, záujmovú, kultúrnu a rekreačnú činnosť a starostlivosť rodinám.

 

Získali aj ocenenie

 

Každé dieťa má právo vyrastať vo funkčnej biologickej rodine, no niektoré deti takúto možnosť nemajú. Pre deti z Detského domova v Necpaloch sa však realizuje profesionálna náhradná starostlivosť v rodine. Starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine zabezpečuje profesionálny rodič alebo manželia (profesionálni rodičia) – zamestnanci DeD. Význam takejto rodiny spočíva práve v tom, že sa najviac približuje modelu rodinnej výchovy. Dieťa tak stráca pocit odlišnosti od ostatných, ktoré vyrastajú vo funkčných biologických rodinách. „Táto práca bola u nás ocenená aj našimi zriaďovateľmi. Poskytovanie starostlivosti v profesionálnych rodinách sa osvedčilo. Stali sme sa príkladom pre mnohé detské domovy, ktorým sme radi odovzdávali naše skúsenosti,“ dodáva Mgr. Žilinská. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave dokonca DeD v Necpaloch udelilo cenu „Z domova do rodiny“ za roky 2005, 2006 a 2007.

 

Deti majú výbornú starostlivosť

 

Domov ponúka deťom aj zaujímavé možnosti trávenia voľného času. Deti sa totiž zúčastňujú rôznych akcií, chodia na turistiku, výlety a navštevujú relaxačné a náučné krúžky – výtvarný, dramatický, tanečný a počítačový. Aktívne sa venujú aj pohybu, majú možnosť športovať na ihrisku, v posilňovni a telocvični. Pracovníci domova dozerajú aj na zdravie svojich zverencov, o ktoré sa starajú v rehabilitačnom centre. Vysoké požiadavky sa kladú aj na vzdelávanie a na prípravu detí na vyučovanie. Výchova detí v domove je zameraná na individuálny prístup. Žiadne dieťa nie je v domove diskriminované, pretože pracovníci sa starajú o talentované deti i menej talentované, deti s mentálnym postihnutím, s poruchami správania, ale aj s psychiatrickými diagnózami.

 

Autor: Mgr. Lucia Ertľová © Autorské práva sú vyhradené

 

Mgr. Lucia Kuželová

Prispievateľka Turiec Online

Administratívna pracovníčka, Obecný úrad Kláštor pod Znievom.