sobota, 19 december 2015 19:11

Adventné stretnutie žiakov a pedagogických pracovníkov v „hotelke“

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Adventné stretnutie žiakov a pedagogických pracovníkov v „hotelke“ Adventné stretnutie žiakov a pedagogických pracovníkov v „hotelke“

Žiaci I. ročníka študijného odboru hotelová akadémia pod vedením Bc. Soni Humenej a Dr. Petra Huľu zorganizovali dňa 16.12.2015 predvianočné posedenie, na ktoré pozvali vzácneho hosťa – etnologičku a folkloristku Mgr. Evu Dutkovú z Belej-Dulíc, vedenie školy a ostatných pedagogických pracovníkov. Cieľom stretnutia bolo vzájomne si pripomenúť tradičné zvyky súvisiace s prípravou a prežívaním vianočných sviatkov.

 

Posedenie začalo krásnou vianočnou piesňou „Búvaj dieťa krásne“. Pokračovalo slávnostným príhovorom, v ktorom moderátorka Viktória Kucharčíková pripomenula charakteristické črty Vianoc, potrebu vzájomnej blízkosti ľudí v adventnom čase a počas štedrej večere a tiež vyjadrila záujem žiakov o spoločné stretávanie  sa s  pedagogickými pracovníkmi pri takýchto a podobných príležitostiach aj v budúcnosti.

 

Po prežehnaní hostí medom a požehnaní pokrmov si účastníci stretnutia pochutili na vianočných oblátkach s medom, rusínskej kapustnici a citrónovom zákusku, ktoré pripravili samotní žiaci. Ich konzumáciu spríjemňovali tóny vianočných piesní v podaní  Kristíny Sušienkovej. Vyvrcholením predvianočného posedenia bol kultúrny program zložený z pásma tradičných vinšovačiek a paródie na obľúbenú ruskú vianočnú rozprávku "Mrázik". Žiaci v programe preukázali vynikajúce komunikačné a gestikulačné zručnosti potrebné k vykonávaniu svojho budúceho povolania.

 

V druhej časti podujatia jeho moderátorka postupne vyzývala hostí a spolužiakov k opísaniu zvykov dodržiavaných počas štedrej večere vo svojich rodinách. Žiaci sa tak mali možnosť dozvedieť, ako trávi Vianoce so svojou rodinou pani riaditeľka, pani zástupkyňa, pani triedna učiteľka a naopak, pedagogickí pracovníci sa dozvedeli ako trávia Vianoce so svojimi príbuznými ich žiaci.

 

Predvianočné stretnutie žiakov a učiteľov svojou prítomnosťou obohatila aj Mgr. Eva Dutková.  Porozprávala, ako trávi Vianoce so svojim folklórnym súborom doma, v dedinke Belá - Dulice. Po štedrej večeri sa všetci členovia súboru vyobliekajú do tradičných krojov a s klasickými drevenými lampášikmi s  horiacou sviečkou, zmrznutými prstami na rukách a vyštípanými lícami od mrazu chodia po dedine a ľuďom vinšujú, spievajú a roznášajú dobrú náladu. Ľudia ich srdečne vítajú a obdarúvajú sladkými koláčikmi, ktoré im chutia „ako nikdy inokedy v roku“. V závere svojho príhovoru Mgr. Dutková žiakom a pedagogickým pracovníkom školy zaspievala vianočnú evanjelickú pieseň a zaželala im príjemné prežitie „dohviezdneho večera“ v podobe archaického vinša.

 

Podujatie plné prekvapení, dobrej nálady a pozitívnych emócií slávnostne ukončila riaditeľka školy Ing. Slavomíra Guráňová. Vo svojom záverečnom príhovore poďakovala žiakom hotelovej akadémie za pozvanie, vyzdvihla ich odvahu a záujem o zorganizovanie takéhoto podujatia  a všetkým zaželala pokojné Vianoce a šťastlivý Nový rok.

 

 

Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD. © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn