streda, 06 január 2016 20:20

Priateľské stretnutie s Martinskou iniciatívou za kvalitné školské stravovanie

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Priateľské stretnutie s Martinskou iniciatívou za kvalitné školské stravovanie Priateľské stretnutie s Martinskou iniciatívou za kvalitné školské stravovanie

Dňa 5. januára 2016 sa odborní učitelia Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine zúčastnili odborného podujatia - jubilejného priateľského stretnutia s „Martinskou iniciatívou za kvalitné školské stravovanie“, ktoré sa konalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Martine. Jeho účastníci mali možnosť vypočuť si hodnotné  prednášky na rôzne témy súvisiace so zdravým stravovaním.

 

Prednášajúci - MUDr. Čajka, Ing. Škvařil z Českej republiky a MUDr. Bednár a MUDr. Farský zo Slovenskej republiky venovali veľkú pozornosť  najmä nezdravým stravovacím návykom a nezdravým potravinám, ktoré sa vysokou mierou podieľajú na vzniku nádorových onemocnení, najmä kolorektálneho karcinómu (rakoviny hrubého čreva a konečníka), na ktorý v Slovenskej republike ročne zomiera až 1 700 ľudí. Vo svojich vystúpeniach zdôrazňovali potrebu zmien v stravovaní nielen v domácnostiach, ale aj vo všetkých typoch škôl a na všetkých pracoviskách.

 

MUDr. Bednár vo svojom vystúpení oboznámil účastníkov stretnutia s obsahom najnovšieho a v súčasnej dobe aj najdôležitejšieho vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré učinila na základe odporúčania Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC). WHO v ňom varuje pred konzumovaním údenín, teda všetkých mäsových výrobkov (šunka, párky, klobása, saláma, slanina), ktoré prešli úpravou z dôvodu zvýraznenia chuti, alebo zvýšenia trvanlivosti. Zaradila ich na zoznam preukázateľných karcinogénov, čo znamená, že môžu spôsobovať rakovinu tráviaceho traktu.

 

Údeniny sa tak ocitli v rovnakej skupine karcinogénov ako tabak, azbest, formaldehyd, kadmium, radón, či gama žiarenie. Účastníci stretnutia sa ďalej dozvedeli, že WHO varuje aj pred konzumáciou červeného mäsa (hovädzie, jahňacie, bravčové, zverina).  Upozorňuje, že aj ono môže spôsobovať rakovinu tráviaceho traktu, avšak kvôli neexistencii preukázateľných dôkazov ho zatiaľ zaradila na zoznam ľahších karcinogénov, kam patria napr. zlúčeniny olova, či anabolické steroidy. Na základe týchto vedeckých poznatkov, ale aj na základe vlastných skúsenosti MUDr. Čajka odporúčil účastníkom stretnutia znížiť konzumáciu mäsa, mäsových výrobkov a vysokotučných mliečnych výrobkov o dve tretiny, minimálne aspoň o jednu tretinu.

 

MUDr. Farský poďakoval „Martinskej iniciatíve za kvalitné školské stravovanie“ za jej záujem zaoberať sa problémami stravovania a šíriť osvetu zdravému stravovaniu, či už vegetariánskemu, vegánskemu, alebo surovej strave. Vyjadril svoje podporné stanovisko k vyhláseniu WHO. Problém na Slovensku vidí v  praktickej realizácii odporúčaní WHO a v neochote inštitúcií zodpovedajúcich za zdravotný stav obyvateľstva a vlády SR prijať konkrétne kroky k tomu, aby sa najnovšie vedecké poznatky v oblasti výroby potravín a prípravy pokrmov uplatňovali v praxi. Ostrejšej kritike podrobil aj súčasné kroky vlády SR, ktorá v období, kedy WHO odporúča národným vládam STOP údeninám a červenému mäsu, znížila daň z pridanej hodnoty práve na mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky, teda na potraviny  s nepriaznivými účinkami  na ľudské zdravie. Týmito krokmi  odignorovala odporúčania WHO a vytvorila priestor pre zvýšenú konzumáciu týchto nezdravých, organizmus silno zaťažujúcich potravín.

 

Svojim príspevkom zaujal aj Ing. Škvařil, člen odborného grémia Českej spoločnosti pre výživu a vegetariánstvo a člen medzirezortnej Pracovnej skupiny pre rozvoj školského stravovania na ministerstve školstva. Účastníkom stretnutia vysvetlil potrebu zmeny v prístupe k príprave stravy na školách, ktorú je nutné aj legislatívne ukotviť. Stravu odporučil pripravovať z potravín prevažne rastlinného pôvodu, ktoré naplnia zásady pre wellness gastronómiu a prispejú k zlepšeniu zdravotného stavu žiakov a ostatných pracovníkov školy. Príspevky prednášajúcich, ako aj diskusné príspevky účastníkov strenutia svedčili o tom, že problematiku stravovania majú dobre naštudovanú a že jej rozumejú. Prejavovali v nich vysoký záujem posunúť veci v oblasti stravovania dopredu.

 

Novými informáciami si obohatili svoje znalosti aj odborní učitelia gastronomických predmetov. Niektoré z nich ich podnietili k hlbšiemu zamysleniu sa nad súčasným životným štýlom spoločnosti ku ktorému neodmysliteľne patrí aj príprava a konzumácia stravy. Podnietili ich k hlbšej úvahe o tom, ako v škole „bezbolestne“ zaviesť zmeny v školskom stravovaní, ktoré by predstavovali pevný  základ zdravej výživy a ktorými by všetkým stravníkom bola daná možnosť voľby rozhodnúť o spôsobe ich stravovania. Učitelia veria, že sa k ich skorej iniciatíve zameranej predovšetkým na prípravu  pokrmov zvyšujúcich imunitu voči novodobým civilizačným ochoreniam (alergiám, potravinovým intoleranciám, ap.) pridajú aj ďalší nadšenci, ktorým vlastné zdravie a zdravie spoločnosti nie je ľahostajné.

 

Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD. © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn