sobota, 23 január 2016 18:55

Duálne vzdelávanie pre obuvnícke povolanie v SOŠ obchodu a služieb v Martine

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Duálne vzdelávanie pre obuvnícke povolanie v SOŠ obchodu a služieb v Martine Duálne vzdelávanie pre obuvnícke povolanie v SOŠ obchodu a služieb v Martine

Dňa 20. januára 2016 privítala riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Slavomíra Guráňová zástupkyňu Slovensko - nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a koordinátorku projektu „Duálne vzdelávanie pre obuvnícke povolania Dual Pro Shoes“ Katarínu Pauerovú a zástupcov z firmy ECCO Slovakia, a.s. Petra Milana, riaditeľa pre ľudské zdroje a Yvetu Brckovú, manažérku projektu. Na rokovaní bola prítomná aj vedúca SOP Mária Calíková.

 

Katarína Pauerová predstavila projekt Dual Pro Shoes, ktorého cieľom je zabezpečenie kvalitného odborného vzdelávania, koordinácia kampane pre nábor žiakov do duálneho vzdelávania a tvorba slovenských vzorových učebných plánov a osnov v spolupráci s nemeckou obchodnou komorou. Výsledkom prípravy žiakov v učebnom odbore obuvník, ktorý sa od 1.9.2016 otvára v SOŠOaS bude získanie výučného listu, ako aj nemeckého certifikátu odbornej spôsobilosti.

 

 

Celé rokovanie sa viedlo v duchu zabezpečenia kvality vzdelávania. „Musíme vsadiť na výnimočnosť, kvalitu a skúsenosť“, poznamenal Peter Milan, ktorý sa netají ambíciou docieliť vysoký štandard prípravy žiakov - obuvníkov pre budúce povolanie.

 

 

Riaditeľka školy vyzdvihla vzájomnú spoluprácu: „Firma aktívne spolupracuje so školou a 23.2.2016 sa zúčastní aj Dňa otvorených dverí na škole. Uvítame nielen žiakov, ale aj ich rodičov, kde budú mať možnosť získať bližšie informácie o duálnom vzdelávaní. Sme veľmi radi, že sa môžeme zúčastniť medzinárodného projektu Dual Pro Shoes, do ktorého sa zapojila aj firma Gabor z Bánoviec nad Bebravou a Spojená škola Partizánske. Prítomnosť zástupcov ECCO pomôže ešte nerozhodnutým žiakom a rodičom pri výbere ich budúceho povolania.“ Spoločne sa tešíme na Vašu účasť a záujem získať informácie o kvalitnom vzdelávaní pre svoje deti.

 

Autor: Mária Calíková © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn