streda, 03 február 2016 22:01

Systém duálneho vzdelávania má podporu aj v Turci Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Systém duálneho vzdelávania má podporu aj v Turci Systém duálneho vzdelávania má podporu aj v Turci

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine v spolupráci so spoločnosťou Ecco Slovakia a. s. zorganizovali 2. februára stretnutie, na ktorom predstavili systém duálneho vzdelávania podporovaný niektorými spoločnosťami a školami z regiónu Turiec.

 

Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia troch škôl z Turca, ktoré sú zapojené do tohto projektu. Išlo o Spojenú školu v Martine, Strednú odbornú školu dopravnú v Martine a Strednú školu obchodnú a služieb v Martine. „Študentov vychovávame pre život, nie pre úrad práce. To je naša motivácia, zabezpečiť kvalitných zamestnancov a zároveň všetkým žiakom, ktorí skončia našu školu, dať dobrú prácu,“ rozpráva PhDr. Jarmila Matejčíková, riaditeľka SOŠ dopravná Martin.

 

Okrem škôl prišli aj spoločnosti, s ktorými budú naše stredné školy spolupracovať a predstavili svoje očakávania a dôvody, pre ktoré sa rozhodli vstúpiť do systému duálneho vzdelávania. „Do tohto projektu nás zapojila myšlienka podieľať sa na vzdelávaní mladých ľudí. Sme maloobchod s maloobchodnými prevádzkami. Čo sa týka doceňovania budúceho zamestnania, tento segment je veľmi slabý. Naša myšlienka je, aby sme si vybudovali budúcnosť mladými ľuďmi,“ vysvetľuje Andrea Zemčáková, ktorá zastupovala spoločnosť Billa. „Sme radi, že môžeme rozbehnúť obuvníctvo, ktoré má na Slovensku obrovskú tradíciu a posunúť ho na vyššiu úroveň,“ hovorí Yveta Brcková, manažérka projektu pre duálne vzdelávanie v spoločnosti Ecco.

 

Čo to vlastne duálne vzdelávanie je a aké sú jeho výhody?

 

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a systematického pripravovania žiakov na výkon ich povolania. Škola úzko spolupracuje s budúcim zamestnávateľom žiakov, ktorí tak absolvujú okrem teoretickej prípravy aj tú praktickú. Vzdelávanie prebieha striedavou formou, počas jedného týždňa je žiak v škole a počas druhého je v konkrétnej firme na pracovisku, kde absolvuje praktické vyučovanie a prípravu do praxe.

 

Firma so žiakom uzatvorí učebnú zmluvu, ktorá zamestnávateľovi zaručí možnosť vychovať si kvalifikovaného zamestnanca a žiakovi poskytne istotu, že si nájde prácu v oblasti, ktorá ho naozaj baví. „Páči sa nám myšlienka mať možnosť spoznať a vychovať si budúcich zamestnancov. My získavame možnosť zoznámiť sa s nimi po osobnostnej a kvalifikačnej stránke a zároveň majú aj oni možnosť zoznámiť sa s politikou firmy, so systémom, čo je náplňou práce a ak by prejavili záujem, tak je to veľmi dobrá príležitosť získať pre našu firmu kvalifikovaných ľudí,“ hovorí Ivan Bednár, ktorý zastupoval Železničnú spoločnosť Slovenska.

 

S deťmi by sa mali porozprávať aj rodičia

 

Dnes si možno väčšina žiakov na základných školách vyberá ďalšie vzdelanie na základe vidiny veľkého zárobku a obávajú sa, že remeslom sa neuživia. Remeselníci sa z trhu práce pomaly vytrácajú a nie nadarmo sa preto hovorí, že remeslo má zlaté dno. Žiaci sa nemusia obávať, že výrobné závody fungujú ako kedysi, keď boli ich rodičia mladí. „U niektorých rodičov stále pretrváva frustrácia, že závody sú schátralé ako kedysi. Preto sa to snažíme pozdvihnúť prezentáciami, aby sme ukázali, ako to bolo a ako je to teraz,“ vysvetľuje Juraj Vodička, konateľ spoločnosti Gabor, s. r. o.

 

Autor: Mgr. Lucia Ertľová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn