utorok, 23 február 2016 01:40

Analýza odpadových vôd zameraná na drogy a liečivá na Slovensku. Ako je na tom mesto Martin? Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(11 hlasov)
Analýza odpadových vôd zameraná na drogy a liečivá na Slovensku. Ako je na tom mesto Martin? Analýza odpadových vôd zameraná na drogy a liečivá na Slovensku. Ako je na tom mesto Martin?

Do prírody sa prostredníctvom našich výlučkov z odpadových vôd dostávajú rôzne zvyšky látok z liečiv a drog, ktoré nedokážu odstrániť ani čistiarne odpadových vôd. Je preto na nás, aby sme si tento fakt uvedomili a neznečisťovali si vodu látkami, ktoré nie sú nášmu zdraviu prospešné.

 

Štúdia, ktorá sa prvý raz zaoberala analýzou odpadových vôd s cieľom zistiť výskyt a spotrebu drog cez splaškové vody v 19 Európskych mestách bola publikovaná v roku 2012. Jej cieľom bolo odhaliť ilegálne drogy – kokaín, marihuanu, extázu, metamfetamín a amfetamín. Výsledky ukázali, že v oblasti strednej Európy a Škandinávie boli najčastejšie užívanými drogami amfetamínové typy drog a v západnej Európe to bol kokaín. Neskôr, v roku 2014, bolo do výskumu zapojených už 50 miest. Analyzovali sa nielen mestá v Európe, ale aj v Kanade, USA a Austrálii. Vďaka výskumnému kolektívu prof. Ing. Igora Bodíka, PhD. bola v roku 2013 do tohto celosvetového výskumu zapojená aj Slovenská republika. V spolupráci s Vodárenskými spoločnosťami na Slovensku totiž zabezpečuje monitoring drog a liečiv vo vybraných slovenských mestách.

 

Analýze odpadových vôd bolo podrobených 22 miest na Slovensku

 

Podľa vykonanej štúdie prof. Bodíka a jeho kolektívu zameranej na analýzu drog a liečiv v odpadových vodách Slovenska, bolo v rokoch 2013-2015 na Slovensku odobratých približne 300 vzoriek v 22 mestách. Bližšie sa však venovali 15 mestám, kde boli odobraté  vzorky aspoň počas piatich dní. Analyzované boli vždy tri paralelné vzorky pre jeden deň počas sledovacieho obdobia. Výsledná hodnota pre daný deň bola získaná z priemeru troch vzoriek. Z aktuálnej dennej koncentrácie a denného prietoku sme získali množstvo drogy, ktoré sa v daný deň dostalo do kanalizácie (mg/deň) a na základe známeho (odhadnutého) počtu pripojených (prítomných) obyvateľov v daný deň v meste môžeme vypočítať špecifickú spotrebu drogy v daný deň vztiahnutú na 1000 obyvateľov (mg/1000ob.deň). Táto špecifická hodnota môže slúžiť ako porovnanie produkcie, resp. spotreby drogy v danom meste z hľadiska trendov resp. navzájom medzi mestami,“ vyjadruje sa prof. Ing. Igor Bodík, vedúci projektu z Oddelenia environmentálneho inžinierstva FCHPT STU. Medzi sledovanými látkami v odpadových vodách bolo asi 30 psychoaktívnych látok, hlavne legálne a ilegálne drogy a ich metabolity. Sledované boli taktiež aj lieky, monitorovalo sa ich asi 120 druhov.

Experimentálne výsledky drog v Martine

 

Z materiálov, ktoré nám poskytol prof. Bodík, možno vyčítať, že odpadové vody pritekajúce na ČOV Martin patrili k vodám s najnižšími koncentráciami drog a liečiv na Slovensku. Z tohto dôvodu sa v roku 2015 u nás analýza nevykonávala, no podľa slov prof. Bodíka sa v roku 2016 budú tieto analýzy opakovať aj v Martine. Jednou zo skúmaných drog bol aj pervitín, ktorého najčastejší výskyt na Slovensku v rokoch 2013-2015 bol práve v Dunajskej Strede. Počas vybraných dní v mesiaci august a september 2014 sa v Martine pervitín objavil v odpadových vodách hlavne 08.09. a 29.09.2014. Hodnoty kokaínu boli počas všetkých sledovaných dní nižšie, z celkového pohľadu na slovenské mestá bola jeho prítomnosť najvyššia v ČOV Bratislava. Monitorovanou drogou bola aj marihuana, ktorej najvyššie hodnoty na Slovensku vykazovala opäť Bratislava. V Martine jej najvyššiu hodnotu namerali počas sledovaných dní 08.09.2014.

 

 

Experimentálne výsledky liečiv v Martine

 

Okrem drog sa v odpadových vodách monitorovali aj liečivá zo všetkých terapeutických oblastí.Analyzovali sa antibiotiká, psychiatrické lieky, antimykotiká, antihistaminiká, hypertenziká a nesteroidné protizápalové látky. Mesto Martin sa medzi mestami s najvyšším výskytom sledovaných látok vo výsledných grafoch neobjavovalo. Pri hypertenzikách (liekoch proti vysokému tlaku) však možno spomenúť Valsartan, ktorého bežné koncentrácie nad 10 000 ng/l sa zistili vo Martine, Trnave a Trenčíne. Spomedzi psychiatrických liekov sa pozornosť upriamila aj na Tramadol (opioidné analgetikum), ktorý je návykový. Najvyššie hodnoty spotreby Tramadolu boli zistené v Košiciach, Nitre a v Martine. Počas monitorovaných dní v auguste a septembri 2014 patrila hladina Tramadolu v Martine k  najvyššie nameraným hodnotám na Slovensku.

 

 

Bez povšimnutia nezostal ani nikotín

 

Fajčiarov je dnes mnoho a väčšina z nich si pravdepodobne neuvedomuje, že fajčením neškodí len sebe, ale aj ostatným. Nielen tým, že nefajčiari pasívne vdychujú dym z cigariet, ale aj výlučkami látok, ktoré sa dostávajú do vody a do prírody. Zdravotné problémy spôsobené fajčením sú pravdepodobne oveľa častejšie ako problémy s nelegálnymi drogami. Preto sme v analýzach z roku 2014 identifikovali aj metabolity fajčenia. Kotinín je metabolit nikotínu (anagram od slova nikotín), ktorý sa používa ako biomarker pre dôkaz fajčenia nikotínu,“ vysvetľuje prof. Bodík.  Z výskumu spotrebovaného nikotínu bol vypočítaný počet vyfajčených cigariet na jedného obyvateľa Slovenska. Z uvedených hodnôt vyšlo, že priemerná spotreba jedného obyvateľa Slovenska je 5,6 cigarety za deň. Mesto Martin sa v tomto rebríčku umiestnilo na 4. mieste spomedzi 15 skúmaných miest.

 

Autor: Mgr. Lucia Ertľová © Autorské práva sú vyhradené

Mgr. Lucia Kuželová

Prispievateľka Turiec Online

Administratívna pracovníčka, Obecný úrad Kláštor pod Znievom.