Reklama
pondelok, 29 február 2016 21:36

O priestoroch, o predmetoch a o poctách

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
O priestoroch, o predmetoch a o poctách O priestoroch, o predmetoch a o poctách

Turčianska galéria v Martine otvorila dňa 25. 2. 2016 výstavný projekt s názvom Povedomé formy – Pocta Andrejovi Rudavskému. Súčasťou tohto projektu je aj výstava mladého umelca Davida Javorského.

 

David Javorský (1992) je slovenským výtvarníkom nastupujúcej generácie pôsobiacim v Krakove. Jeho výstava v Turčianskej galérii, v rámci veľkého projektu venovaného Andrejovi Rudavskému, je výsledkom jeho umeleckého smerovania a výtvarného myslenia, ktoré je na Slovensku ojedinelé. Ide o postoj k témam náboženstva, vlastného pôvodu, rodiny, a životného priestoru, ktorý sa vo svojich kresbách snaží viac spresniť. Kým u Rudavského je cieľom pýtať sa, napríklad po historickom pôvode Slovenska, Javorského cieľom je hľadanie cieľa. Táto absurdnosť stráca na svojej nelogickosti pri umeleckej konfrontácii aká sa Javorskému podarila s dielom Andreja Rudavského.

 

Duchovné posolstvá, osobnostné drámy a prázdne priestory ako ich rezonančné plochy. V kaplnkách a hlavách, v ktorých Rudavský šifruje správy o prírode a národnej, historickej pamäti, vidí Javorský odkazy na biblické námety a kapitoly z vlastného života. Kým konštrukcie Rudavského kaplniek evokujú pohyb ľudského tela, Javorského „Kaplnky“ sa stávajú prostredníkmi hybnej, vyššej sily. Kým Rudavského hlavy sú nositeľmi legiend, alebo výrazných typov človeka, Javorského človek je postavou intímne vypovedajúcou o sebe. Tieto hlboké rozpory sú natoľko kontrastné až súčasne obe diela stavajú proti sebe a zároveň ich aj vzájomne obohacujú. Tento kontrast medzi anonymitou a identitou, medzi prírodným a nadprirodzeným, medzi ľudským a božským, medzi národným a rodinným sa demonštruje v Javorského reakcii na tvorbu Andreja Rudavského v takom rozsahu, až sa stáva plnohodnotnou súčasťou výstavného projektu: Povedomé formy – Pocta Andrejovi Rudavskému.

 

Sledovať výsledok inšpirovania sa Davida Javorského tvorbou Andreja Rudavského je vzrušujúcim objavovaním nevídaných obsahových možností, ukrytých v zdanlivo jednoduchých formách a redukovaných kompozičných plánoch. Davidovi Javorskému sa podarilo zo šindľových konštrukcií oživených Rudavského kaplniek vypreparovať príbehy osobných duchovných zážitkov, biblických motívov alebo mystických zjavení v pokročilom teologickom dialógu. Hybným sa v jeho komorných kresbách a grafikách stáva obraz sakrálnej architektúry. Jednoduchý jednoloďový chrám s vežičkou a sedlovou strechou ožíva ako atribút univerzálnej spirituality, teda v jeho prítomnosti a prostredníctvom neho sú tlmočené dejiny spásy a zároveň aj akási osobná meditácia, ktorá sa na figúre kľačiaceho odráža v celej škále emotívnych výrazov.

 

Javorského kresby zobrazujú neurčité interiéry, respektíve rozhrania medzi interiérom a exteriérom. Vždy sú fixované na jeden alebo dva nosné a niekedy aj výlučné kompozičné prvky a námetovo vychádzajú z kresťanskej mystiky, viažúcej sa na obraz zjavenia, posvätenia a obety. Všetky roviny komunikácie človeka s Bohom sú v týchto dielach ohraničené práve týmto neurčitým priestorom, izbami s výhľadmi do ďalších izieb, alebo prázdnych stien bez záchytného bodu. Často iba okenný otvor narúša celistvosť plochy, pričom sa v ňom buď ponúka pohľad na jeden z atribútov inštitucionálneho náboženstva, teda chrámovú architektúru, alebo je v ňom opäť len nepredmetná prázdnota.

 

Výstavy Andreja Rudavského a Davida Javorského budú pre návštevníkov Turčianskej galérie sprístupnené do 1. 5. 2016. Kurátorom oboch výstav je Miroslav Haľák.

 

Autor: Miroslav Haľák © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn