Reklama
pondelok, 29 február 2016 21:41

Povedomé formy Andreja Rudavského

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Povedomé formy Andreja Rudavského Povedomé formy Andreja Rudavského

Rozsiahla prezentácia diela významného predstaviteľa moderného slovenského umenia Andreja Rudavského (1933) v Turčianskej galérii v Martine je výstavným konceptom sledujúcim nie len typickú sochársku tvorbu tohto významného „Galandovca“, ale predovšetkým jeho maliarske dielo. Po prvý krát tak práve Turčianska Galéria v Martine ponúka doteraz najkomplexnejší prehľad maliarskej tvorby Andreja Rudavského vôbec.

 

Projekt Povedomé formy - Pocta Andrejovi Rudavskému ponúka jedinečnú príležitosť spoznať nie len klasickú polohu bronzových a kamenných prác, ale predovšetkým jeho konštruktívne myslenie v ploche obrazu, ktorému sa počas svojej tvorby systematicky venoval.

 

Prehliadka týchto diel je zároveň akýmsi dokumentom špecifických fenoménov vo vizuálnej kultúre na Slovensku od šesťdesiatych rokov minulého storočia po prvé desaťročia 21. storočia. Pod pojmom špecifické fenomény sú myslené reminiscencie národných atribútov v slovenskom umení ako ľudové motívy, slovenská horská krajina, práca na vidieku atď. Tieto pretrvávajú v tvorbe klasikov slovenskej moderny ako Bazovský, Fulla, Galanda a rôzne variácie týchto tém sú prítomné aj v generácii umelcov (Kompánek, Laluha, Paštéka, Barčík, Rudavský) dláždiacich u nás cestu k výtvarným možnostiam, dovtedy v našich podmienkach neaktualizovaným.

 

Do popredia pri tom vystupujú najmä dôležité etapy a tendencie v tvorbe celej skupiny Mikuláša Galandu a teda aj Andreja Rudavského, počnúc prehodnocovaním akademickej tvorby povojnového obdobia v Československu, snahou po aktualizácii výtvarného diania na Slovensku v rámci Európskych trendov, definovaním nových výrazových prostriedkov a kompozičných postupov, cez vyrovnávanie sa s individuálnymi represáliami normalizácie, až po nové objavovanie tvarov slobody. Dielo Andreja Rudavského je v tomto zmysle kaleidoskopom hľadania modernity, nie však, a to je dôležité, na úkor tradície.

 

Ide o programovo rozvíjané dielo, ktoré ako pestrý sled výjavov rozvíja pred zrakmi diváka dialóg foriem človeka a prírody, často s prímesou národných atribútov (hlaholika, ľudová architektúra, trojvŕšie) a univerzálnych symbolov (srdcia, kríže, pyramídy...). Výstavný projekt Povedomé formy – Pocta Andrejovi Rudavskému bude pre návštevníkov galérie sprístupnený do 1. 5. 2016. Kurátorom projektu je Miroslav Haľák.

 

Autor: Miroslav Haľák © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn