nedeľa, 06 marec 2016 20:02

Verejnosť považuje spoločnosť Kia Motors Slovakia za najatraktívnejšieho zamestnávateľa v Žilinskom kraji

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Verejnosť považuje spoločnosť Kia Motors Slovakia za najatraktívnejšieho zamestnávateľa v Žilinskom kraji Verejnosť považuje spoločnosť Kia Motors Slovakia za najatraktívnejšieho zamestnávateľa v Žilinskom kraji

Spoločnosť Kia Motors Slovakia sa v 4. ročníku ankety Najzamestnávateľ 2015 stala najatraktívnejším zamestnávateľom v Žilinskom kraji.

 

Za výrobný závod v celoslovenskej ankete hlasovali zamestnanci ako aj široká verejnosť. Zamestnanci automobilky z bohatého sociálneho programu spoločnosti oceňujú najmä priame autobusové linky, ktoré ich denne zvážajú v rámci celého Žilinského kraja. Pozitívne hodnotia i ďalšiu nadštandardnú výhodu a tou je príspevok na podporu bývania, ktorý doteraz využilo viac ako 270 zamestnancov spoločnosti. Celkovo im tak závod na riešenie bytovej otázky prispel sumou prevyšujúcou 390 000 eur.

 

Novinkou pre výrobných zamestnancov od roku 2015 je motivačný príspevok za ich mimoriadne úsilie a pozitívny prístup pri účasti na mimoriadnych nadčasoch počas víkendov a štátnych sviatkov. Navyše, spoločnosť Kia pokryje v prípade mimoriadnej zmeny zamestnancom aj 100 % z ceny stravného lístka a autobusovej firemnej prepravy.

 

Príchod kórejskej automobilky do regiónu žilinského kraja bol pred 10 rokmi motiváciou pre mladých ľudí na ich návrat z cudziny. Jedným z mnohých, ktorý našiel po 4-ročnom pôsobení v Austrálii uplatnenie v stabilnej nadnárodnej spoločnosti je aj Miroslav Kučera, vedúci oddelenia Lakovňa. „Predtým ako prišla Kia do Žiliny, bolo pre mňa ťažké si nájsť v tomto regióne prácu v dynamickej a globálnej spoločnosti, ktorá by ma uspokojila finančne a zároveň mi poskytla dobrú perspektívu do budúcnosti. Ponuka práce v renomovanej automobilke bola pre mňa dostatočným lákadlom, aby som po rokoch opäť vrátil späť na Slovensko a založil tu svoju rodinu. V máji to bude už 11 rokov, čo spolu s manželkou Ivetou úspešne rozvíjame svoje kariéry vo firme.“     

 

Zamestnanci sa v spoločnosti Kia tešia nadštandardnému finančnému odmeňovaniu, ktoré výrazne prevyšuje priemer v regióne. Okrem základnej mzdy majú zamestnanci po odpracovaní jedného roka nárok na variabilnú zložku mzdy, polročné finančné bonusy (letný bonus vo výške 55 % zo základnej mzdy a vianočný bonus vo výške 50 až 80 % zo základnej mzdy), štvrťročné motivačné bonusy vo výške až 30 % zo základnej mzdy, koncoročný bonus za dosiahnutie výrobného cieľa ako aj príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.

 

Zamestnanci môžu využívať i príspevky zo Sociálneho fondu. Spoločnosť Kia poskytla v roku 2015 svojim zamestnancom prostredníctvom Sociálneho fondu príspevok na stravu v hodnote viac ako 340 000 eur. Zamestnancom sa v roku 2015 narodilo 223 detí, pričom svadbu uzavrelo 113 ľudí. Celkovo bol zamestnancom vyplatený príspevok na svadbu a narodenie dieťaťa vo výške viac ako 80 000 eur. V spoločnosti Kia pracujú aj pravidelní darcovia krvi.

 

Držiteľom bronzovej, striebornej a zlatej Jánskeho plakety závod v roku 2015 poskytol finančný príspevok vo výške viac ako 5 000 eur. Spoločnosť Kia vyplatila vyše 530 zamestnancom i príspevok pri dosiahnutí pracovného jubilea. Novinkou pre zamestnancov je od roku 2015 aj príspevok na školské potreby pre prvákov základných a stredných škôl vo výške 50 eur. Zamestnanci môžu využiť i jednorazový finančný príspevok v prípade mimoriadnej udalosti (napr. ekologická  katastrofa, či sociálna situácia). Zamestnanci majú k dispozícii aj poukážky a príspevky určené na rehabilitáciu a regeneráciu.

 

Spoločnosť Kia Motors Slovakia má vlastné Vzdelávacie stredisko v obci Gbeľany. V roku 2015 výrobní i administratívni zamestnanci absolvovali 290 rôznych typov tréningov, vrátane školení požadovaných zákonom. Cieľom školení a tréningov bolo prehĺbenie kvalifikácie, zvýšenie ich odbornosti, ako aj posilnenie pracovných a riadiacich kompetencií.  Spoločnosť Kia organizuje školenia spolu s materskou spoločnosťou Kia Motors Corporation.

 

V roku 2015 sa zúčastnilo školení v Južnej Kórei 218 zamestnancov

 

Spoločnosť Kia Motors Slovakia ponúka od školského roka 2011/2012 študentom stredných odborných škôl a vysokoškolákom možnosť zapojiť sa do štipendijného programu. Jedným z absolventov programu je i Marek Jánoš, ktorý popri ňom študoval na Technickej univerzite v Košiciach študijný  odbor Výrobné technológie. „Štipendijný program bol pre mňa veľmi obohacujúci, nakoľko som mohol svoje teoretické poznatky získané v škole zužitkovať v praxi. Študoval som a zároveň pracoval na úseku obrábania priamo vo svojom odbore. Skúsení kolegovia ako aj dodávatelia ma zapájali do riešenia konkrétnych problémov pri výrobe dielcov spaľovacieho motora. V spolupráci s Kiou som napísal aj diplomovú prácu v cudzom jazyku, za ktorú som získal Cenu Slovenskej zváračskej spoločnosti za rok 2015. Komisia ocenila predovšetkým praktický prínos práce, kde boli aplikované najnovšie technológie v oblasti automobilovej výroby.“ Marek momentálne pracuje na oddelení Motoráreň ako špecialista na rezné nástroje, čiže výrobný závod mu ponúkol prácu v odbore, ktorý vyštudoval.

 

 

V spoločnosti Kia Motors Slovakia funguje už viac ako desať rokov systém tzv. „Harmony“ miestností umiestnených priamo vo výrobných priestoroch, prostredníctvom ktorých majú zamestnanci možnosť aktívne sa zúčastňovať na zlepšovaní pracovného prostredia a vzťahov na pracovisku. Najlepší zamestnanci sú spoločnosťou každoročne odmeňovaní za svoje mimoriadne pracovné výkony.

 

Titul najatraktívnejší zamestnávateľ v Žilinskom kraji si veľmi vážime. Považujeme ho za prirodzený výsledok úsilia našej spoločnosti poskytovať zamestnancom také pracovné podmienky a ohodnotenie, ktoré im umožňujú profesionálne i osobnostne rásť. Zamestnanci sú hlavným kľúčom nášho úspechu, preto sa kontinuálne zameriavame na vytvorenie bezpečného, čistého a príjemného pracovného prostredia, v ktorom môžu rozvíjať svoje odborné zručnosti,“ povedal Seong-Gyu Lee, viceprezident divízie Administratíva spoločnosti Kia Motors Slovakia.

 

V celoslovenskom hodnotení Najzamestnávateľ 2015 obsadila spoločnosť Kia spomedzi 87 zúčastnených firiem 9. priečku a v kategórii Priemyselná výroba a stavebníctvo skončila na druhom mieste. V tohtoročnej ankete, vyhlasovanej spoločnosťou Profesia, hlasovalo za svoju obľúbenú firmu viac ako 10 000 respondentov, ktorí svoj hlas odovzdávali prostredníctvom dotazníka zverejneného na stránke www.najzamestnavatel.sk. Medzi hlavné hodnotiace kritériá v dotazníku patrili platové podmienky, možnosť kariérneho rastu a osobného rozvoja, systém vzdelávania, atmosféra v kolektíve a pod.

 

Autor: KIA © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn