Vytlačiť túto stránku
pondelok, 14 marec 2016 23:40

Apelácia občanov na podporu školstva

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Apelácia občanov na podporu školstva Apelácia občanov na podporu školstva

Duchovná aj materiálna prosperita spoločnosti sa odvíja od kvality a úrovne vzdelania občanov. Výchova a vzdelanie sú okrem zdravia človeka najvyššou hodnotou – devízou človeka i spoločnosti. Kvalitná výchova a vzdelanie sú základom každej prosperujúcej demokratickej spoločnosti.

 

"Apelujeme preto na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a členov vlády Slovenskej republiky, ktorí získaním mandátu od voličov budú v rokoch 2016 – 2020 rozhodovať a ovplyvňovať verejnú politiku, aby zabránili ďalšiemu úpadku vzdelanosti a podporovali výchovu nových osobností, schopných dosahovať úspechy vo všetkých oblastiach spoločenského života na Slovensku. Apelujeme na nových poslancov parlamentu a členov vlády, aby pristúpili k zásadnému obratu vo financovaní slovenského školstva, ktoré je jedným z najslabších v celej Európe – 3, 8 % z HDP; priemer EU je 5, 6 až 6 % z HDP,“ to je výňatok z apelácie predstaviteľov nielen slovenského školstva, ale i radových občanov, ktorú pod vedením Matice slovenskej skoncipovali do petičnej výzvy jej signatári. Správca Matice Maroš Smolec ju v ich mene zaslal  trom najvyšším ústavným činiteľom, ministrovi školstva a všetkým predsedom politických strán, ktorý vo voľbách 2016 prekročili brány slovenského parlamentu.

 

Signatári v nej ďalej poukazujú, na nízke financovanie, ktoré vytvorilo mimoriadne vážny modernizačný deficit, a to nielen vo vybavení škôl, v ich technickom stave, ale aj vo vzdelávaní učiteľov, v ich sociálnom a spoločenskom statuse. Apelácia pokračuje výzvou pre všetkých občanov Slovenskej republiky, aby ju svojím podpisom v elektronickej petícii na webovej stránke Matice slovenskej podporili: „Apelujeme na všetkých, ktorým leží na srdci budúcnosť Slovenska: na rodičov a študentov, učiteľov, riadiacich pracovníkov a členov školských rád, vysoké školy a priemysel, odbory, verejných činiteľov na všetkých stupňoch, členov pedagogických a vedeckých spoločností, tlačové a elektronické médiá, na všetkých občanov, ktorí sú zainteresovaní priamo alebo nepriamo na výchove a vzdelávaní, aby napomáhali k skvalitneniu slovenského školstva. Hodnota človeka i spoločnosti je daná jeho úrovňou a vyspelosťou – vedomostnou, mravnou i ľudskou. Tento atribút človeka sa nedá formovať bez zodpovednej výchovy a vzdelávania.

 

Na znak súhlasu, prosíme, podpíšte našu petíciu: http://matica.sk/news/2016/03/apelacia-obcanov-ucitelskej-rodicovskej-a-odbornej-verejnosti-k-narodnej-rade-sr-a-vlade-sr-ktore-vzidu-z-volieb-v-marci-2016/

 

Autor: Informačné ústredie Matice slovenskej © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky