sobota, 19 marec 2016 21:24

Bystrička hostila stretnutie exportérov - Exportný klub EXIMBANKY SR

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Bystrička hostila stretnutie exportérov - Exportný klub EXIMBANKY SR Bystrička hostila stretnutie exportérov - Exportný klub EXIMBANKY SR

Hotel Bystrička v Martine sa stal miestom, kde EXIMBANKA SR odštartovala druhý ročník Exportného klubu – neformálnych stretnutí exportérov a odborníkov na vývoz. Témou prvého podujatia v roku 2016 bol export do Číny. Zúčastnili sa ho odborníci, ktorí majú veľké skúsenosti s čínskym trhom, veľa vedomostí a ochotu podeliť sa o to s ostatnými účastníkmi akcie.

 

Séria neformálnych podujatí začala v roku 2015

 

Neformálne stretávanie sa členov Exportného klubu začalo v roku 2015. Prvý Exportný klub sa konal v Banskej Bystrici, jeho pokračovanie prebehlo v Košiciach a tretie podujatie sa uskutočnilo v Trenčianskych Tepliciach. „Myšlienka Exportných klubov vznikla so zámerom vytvárať platformu, kde sa budú stretávať odborníci a podnikatelia, aby si vzájomne pomohli a prepájali tak teóriu s praxou. Chceme byť čo najbližšie k podnikateľom v jednotlivých regiónoch, a to sa dá jedine osobnou formou,“ vysvetľuje Ing. Mgr. Miriam Letašiová, vrchná riaditeľka EXIMBANKY SR.

 

Tohtoročná téma – export do Číny

 

Predošlé Exportné kluby sa zameriavali na tému služieb ekonomickej diplomacie a právnych úskalí v medzinárodnom obchode. Práve preto, že chceme prepojiť teóriu a prax, pozývame aj úspešných exportérov, ktorí už majú svoje skúsenosti a vedia podnikateľom čo najlepšie poradiť. Exportné kluby sa konajú pravidelne trikrát do roka a členovia môžu priamo (na základe spätnej väzby, ktorú od nich získavame cez dotazník) formovať ďalšie témy,“ hovorí vrchná riaditeľka EXIMBANKY SR. Práve na základe názorov členov klubu sa na poslednom stretnutí otvorila aj téma Číny a zástupcovia EXIMBANKY SR sa rozhodli v roku 2016 zameriavať jednotlivé klubové stretnutia  na rôzne teritóriá. Ako nám prezradila Ing. Mgr. Miriam Letašiová, pri definovaní prvej tohtoročnej témy sa uvažovalo o Iráne a Číne. „Na základe spätnej väzby získanej od účastníkov sme sa rozhodli pre Čínu. Irán však bude určite jedno z teritórií, ktorému sa budeme venovať v budúcnosti,“ dodáva Ing. Mgr. Letašiová.

 

EXIMBANKA SR plní na trhu komplementárnu funkciu, veľmi úzko spolupracuje s komerčnými bankami a umožňuje realizovať vývozy do teritórií s vyššou mierou teritoriálneho rizika, a to aj pri veľkých projektoch s dlhšou dobou odkladu splatnosti. „Nie sme založení za účelom dosahovania zisku , snažíme sa ku každému klientovi pristupovať individuálne a poskytnúť im čom najviac informácií. To je jeden z dôvodov, prečo sme sa tento rok zamerali na Čínu a ďalšie teritóriá. Chceme sa  orientovať tým smerom, aby vývozcovia dostali čo najviac informácií, vedeli na čo sa pripraviť a poznať rôzne úskalia, ktoré môžu očakávať pri prieniku na zahraničné teritóriá,“ dodáva.

 

Aká je v Číne situácia pre exportérov zo Slovenska?

 

„Z Európskej únie exportuje do Číny asi 250 000 malých a stredných podnikov. Zo Slovenska okrem veľkých vývozcov, ktorí nám robia väčšinu exportu, vieme narátať do 10 firiem, ktoré sa tam dokázali úspešne uplatniť. Podľa Slovenskej colnej štatistiky predstavuje dnes celkový obrat Slovenska s Čínou vyše 6 miliárd eur. Máme ale vysoké pasívne saldo, pretože veľa dovážame,“ objasňuje situáciu Mgr. Miroslav Tomo, teritorialista z odboru ekonomickej diplomacie RED 2, MZV a EZ SR. Práve preto, že Čína je rozsiahla ľudnatá krajina, vzniká dopyt v rôznych oblastiach spotrebného tovaru.

 

„Čína nepredstavuje jeden homogénny trh, ale rozvíja sa do rôznych zón. Nie v každej zóne sa môžu naši podnikatelia uplatniť, na to treba mať špecializované produkty a technológie. Sú však aj také zóny, kde sa uplatnia aj menej sofistikované tovary a  konkurencia nie je na takej miestnej úrovni, aby naše podniky mali problémy obstáť. Čínsky trh je stále náročnejší v požiadavkách na kvalitu a na rozmanitosť. Čo sa týka rozmanitosti, tam je veľmi dobrá možnosť uplatniť naše špeciálne produkty, zvlášť potravinárskeho segmentu alebo aj spotrebného tovaru,“ vysvetľuje šance slovenských podnikateľov Mgr. Tomo.

 

Členom Exportného klubu môže byť ktokoľvek

 

Exportný klub je určený všetkým aktuálnym, ako aj potenciálnym exportérom, ktorí uvažujú o posune svojho biznisu za hranice Slovenska. Stačí sa len prihlásiť na webe http://www.eximbanka.sk/(sekcia Podpora exportu), zatelefonovať alebo požiadať emailom o zaslanie informácií o najbližšom Exportnom klube. „Klub je prioritne určený pre malých a stredných podnikateľov, pretože výhodou je bezplatné poradenstvo, networking, prepájanie kontaktov. Myslíme si totiž, že tí „veľkí“ si už vedia v tomto smere oveľa ľahšie poradiť. To ale nevylučuje možnosť, aby boli členmi aj oni. Podľa štatistík je vykazovaných na Slovensku viac ako 550 tis. malých a stredných podnikov. Vytvárajú približne 42 % HDP, avšak ani nie polovica z nich exportuje. Je tu veľký priestor na to, aby sme im pomáhali prenikať na zahraničné trhy, čo pre výrobcov znamená rozšírenie výrob, rast ziskov a zdrojov, ktorých časť môžu investovať do a nákupu nových technológií,“ rozpráva Ing. Mgr. Letašiová.

 

Stretnutia členov sú organizované trikrát do roka, ale priestor poradiť sa je aj mimo nich. „Vývozcovia majú možnosť sa s nami stretnúť a poradiť sa v čase, keď rozmýšľajú nad novým biznisom alebo ako vhodne nastaviť konštrukciu obchodného prípadu. To je naša úloha a odkaz podnikateľom, aby za nami prišli, kým v čase, keď ešte nemajú podpísané kontrakty. Vtedy sa na ich biznis vieme pozrieť oveľa lepšie, pretože každý jeden obchodný prípad je špecifický a dokážeme eliminovať riziko v čo najväčšej miere,“ pokračuje.  

 

EXIMBANKA SR chystá zaujímavé novinky

 

Vrchná riaditeľka EXIMBANKY SR prezradila, že pre členov Exportného klubu chystajú niekoľko zaujímavých noviniek. Jednou z nich je aj koncept systémového vzdelávania v oblasti podpory exportu. „Našou myšlienkou je, že by sme chceli na základe predchádzajúcich skúseností vytvoriť inštitúciu, kde by prebiehalo kontinuálne, kvalifikované a certifikované vzdelávanie. Ďalšou z noviniek je nová schéma obchodnej viazanej pomoci pre nízkopríjmové krajiny. Táto novinka platí od 1. januára 2016,“ hovorí Ing. Mgr. Letašiová. Vhodnou pomôckou pre podnikateľov je aj zverejnenie Manuálu slovenského exportéra na webovej stránke EXIMBANKY SR, www.eximbanka.sk (sekcia Podpora exportu).  

 

 

Autor: Mgr. Lucia Ertľová © Autorské práva sú vyhradené

Mgr. Lucia Kuželová

Prispievateľka Turiec Online

Administratívna pracovníčka, Obecný úrad Kláštor pod Znievom.