nedeľa, 27 marec 2016 19:05

Hoteláci zo SOŠ obchodu a služieb v Martine opäť prekvapili

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Hoteláci zo SOŠ obchodu a služieb v Martine opäť prekvapili Hoteláci zo SOŠ obchodu a služieb v Martine opäť prekvapili

V zamestnancoch školy ešte nestihli doznieť euforické dojmy zo slávnostného rautu pri príležitosti MDŽ a už mali možnosť získať ďalšie, tentokrát na bankete v rómskom štýle, ktorý ku Dňu učiteľov organizačne zabezpečili žiaci 4. ročníka študijného odboru hotelová akadémia.

 

V slávnostnom príhovore poďakovali všetkým učiteľom za ich trpezlivosť pri výchove a vzdelávaní súčasnej mladej generácie a za ochotu odovzdávať jej ich vlastné skúsenosti a zručnosti aj napriek tomu, že ich snaženie je spoločnosťou z hľadiska statusu a finančného ohodnotenia výrazne nedocenené. Ako odmenu za ich ťažkú prácu pripravili pre nich zaujímavý kultúrno-gastronomický program, v ktorom preukázali svoje odborné, improvizačné a komunikačné zručnosti. Do exhibičných činností zakomponovali prvky rómskej kultúry, na základe čoho zamestnanci školy mali možnosť pokochať sa v rytmicky tancujúcej obsluhe odetej v originálnych rómskych krojoch. 

 

Veľký úspech u publika zaznamenal žiak Jakub Fedák s prípravou vrstveného horiaceho miešaného nápoja B52, ktorú predviedol v choreografii rómskeho tanca so svojimi spolužiačkami Silviou Cabanovou a Paťou Imriškovou. Program podujatia obohatila aj riaditeľka školy Ing. Slavomíra Guráňová, ktorá vo svojom vstupe poďakovala kolegom odchádzajúcim do dôchodku a jubilantom za ich odvedenú prácu a zaželala im spokojný, dlhý a šťastný život v kruhu svojich najbližších. Boli to chvíle plné pozitívnych emócií, ktoré dotvárali atmosféru slávnostného dňa. Neskôr v rámci programu vyhodnotila anketu o najlepšieho učiteľa, majstra odborného výcviku a technicko-hospodárskeho pracovníka.

 

Záver podujatia opäť patril hotelákom. Manažérka skupiny žiakov Michaela Brijová poďakovala všetkým prítomným hosťom za účasť a zaželala im príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov. Slávnostný banket žiaci ukončili zábavnou scénkou z rómskeho prostredia, tancom, spevom a záverečnou kláňačkou. Za jeho priebeh si od publika vyslúžili búrlivý potlesk. Pedagogickí pracovníci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine boli z celého podujatia nadšení. Zaslúžili si, aby  Deň učiteľov oslávili dôstojne a s noblesou . Ich podiel na formovaní emocionality, intelektu a pracovných  zručností žiakov je totiž z roka na rok vyšší a viditeľnejší a to aj napriek komplikovanejšej situácii v spoločnosti a v školstve.

 

 

Autor: PhDr. Peter Huľo, PhD. © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Výber redakcie