streda, 20 február 2013 23:46

Aby bola slovenčina krajšia

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Riaditeľka TKS Zuzana Kmeťová (vľavo) a Jaroslava Čajková (vpravo) Riaditeľka TKS Zuzana Kmeťová (vľavo) a Jaroslava Čajková (vpravo)

Turčianske kultúrne stredisko v Martine, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj,  zorganizovalo v polovici februára stretnutie - tvorivú dielňu umeleckého prednesu s lektorkou a dlhoročnou odborníčkou na umelecký prednes - Jaroslavou Čajkovou.

Zámerom organizátorov bola snaha o zlepšenie úrovne umeleckého prednesu, ale i metodická a praktická pomoc učiteľom pri výbere vhodných ukážok pre mladých recitátorov. Prostredníctvom tvorivej dielne mala lektorka za úlohu zúčastnených recitátorov poučiť a prakticky ukázať , ako sa dá „vyrobiť“ z textov montáž a koláž. Cenné rady skúsenej lektorky po tomto stretnutí na pôde TKS v Martine snáď pomôžu recitátorom a pedagógom vychytať také problémy, ktoré prekážajú pri správnom prednese. Najčastejšie sa na súťažiach v recitovaní vyskytujú chyby ako: nesprávny výber autora či ukážky , alebo dokonca nepochopenie prednášanej ukážky. Pre každého recitátora je najdôležitejšie pochopenie recitovanej ukážky, vcítenie sa do deja a správne vyloženie textu poslucháčovi.

Tvorba koláže textov (vľavo J. Cíger)

Tvorba koláže textov (vľavo J. Cíger).jpg

Najzaujímavejšie bolo, že účastníci si v rámci stretnutia sami vyskúšali montáž textov na základe rôznych princípov. Tu sa ukázalo, že popri skúsených recitátoroch nezaostávali ani žiaci, ktorí sa prišli priučiť umeleckému prednesu so svojimi pedagógmi. Veľmi šikovne dokázali vytvoriť montáž viacerých textov Roberta Desnosa na základe skrytého znaku. Prínosom tvorivej dielne však boli aj individuálne konzultácie Jarky Čajkovej s niektorými recitátormi.

Práca s textom

Získané rady a skúsenosti z tvorivej dielne umeleckého prednesu môžu účastníci využiť a predviesť na recitátorskej súťaži Vajanského Martin (postupová súťaž na HK), ktorej regionálne kolo sa pre Turiec uskutoční 8. – 12. apríla v Martine a Turčianskych Tepliciach, krajské kolo sa uskutoční v Martine 29. - 30. apríla a 2. mája.

Autor: Bc. Jana Jarošová, metodik pre umelecké slovo, Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn