Vytlačiť túto stránku
štvrtok, 07 apríl 2016 20:03

SNK privítala mladých polygrafov zo SOŠ obchodu a služieb v Martine

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
SNK privítala mladých polygrafov zo SOŠ obchodu a služieb v Martine SNK privítala mladých polygrafov zo SOŠ obchodu a služieb v Martine

Mesiac marec je  v živote našich škôl významným mesiacom. Je to mesiac knihy, vzdáva sa v ňom hold všetkým ženám, študenti píšu maturitné písomky a na záver si pripomíname výročie spojené s menom učiteľa národov – Jána Amosa Komenského.

 

Začiatkom apríla si študenti na SOP polygrafickom pripomenuli mesiac marec tým, že sa zúčastnili odbornej prednášky o historických knižničných fondoch na Slovensku. Mgr. Janka Cabadajová nám povedala o zákone HKF na Slovensku, jeho špecifikách v porovnaní s ostatným svetom a aká je situácia na Slovensku s historickými fondami. Dozvedeli sme sa, že SNK má v správe 300 000 starých tlačí, z toho 42 tisíc zväzkov zapísaných v ústrednej evidencii HKD a HKF (t.j. ekvivalent národnej kultúrnej pamiatky).

 

Pani Cabadajová nám vo výklade objasnila, že tlače rozdeľujeme na najvzácnejšie – prvotlače, tlače 16. storočia, šľachtické, kláštorné a spolkové knižnice a špecifikum sú osobné knižnice. Našich študentov zaujali najmä najvzácnejšie prvotlače, ich tlač, úprava, výzdoba a v súčasnosti ich ochrana. Pre knihárov, grafikov a tlačiarov boli pripravené ukážky  kvalitne zreštaurovanej tlače a vzácnej tlače zviazanej v priemyselnej väzbe. Podotkla, že krása knihy  záleží aj od citu knihára - reštaurátora, ktorý danú knihu reštauruje.

 

Študenti si mohli z blízka popozerať vzácne ukážky:

  • Turóciho kroniku - v tlačenej podobe,
  • Schedelovu kroniku – ktorá je najilustrovanejšia kniha vo fonde 15. storočia so 645 pôvodnými ručne kolorovanými  drevorezovými  ilustráciami.  Autorom časti z nich bol aj mladý Albrecht Dürer,
  • vzácny herbár z roku 1484 s rukopisnými poznámkami, popis jednotlivých rastlín a ich využitie a faksimile (verná kópia)
  • Bardejovský katechizmus - prvá kniha, ktorá bola vydaná v slovenskom jazyku (východoslovenskom nárečí v roku 1581) v Bardejove.

Tematická exkurzia v priestoroch Slovenskej národnej knižnice nám ponúkla silný zážitok po odbornej stránke i poznanie zaujímavých faktov z histórie kníhtlače od stredoveku. Študenti na veľmi konkrétnych exponátoch pochopili veľkosť Gutenbergovho objavu. Vynález Johannesa Gutenberga umožnil tlačiť obrovské množstvá kníh (predtým boli tlačené iba časti kníh) a spôsobil tak v Európe už v 15. storočí informačnú explóziu.

 

Diskusia so študentmi, budúcimi polygrafmi nám potvrdila správnosť nášho pedagogického prístupu, spájať teoretické poznatky s reálnou praxou reštaurátora. Na praktickej ukážke mohli reálne vidieť, v čom je zmysel a poslanie práce polygrafa pri výrobe knihy a tlače nielen pre súčasnosť, ale aj pre vzdialenú budúcnosť. Napriek súčasnej dobe internetu študenti pochopili, že jedným z najväčších nástrojov na šírenie vzdelania a múdrosti ľudí je kniha.

 

 

Autor: Bc. Emília Králová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky