Vytlačiť túto stránku
streda, 20 apríl 2016 18:00

Neografia má záujem o vyučených polygrafov

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Neografia má záujem o vyučených polygrafov Neografia má záujem o vyučených polygrafov

K významným strategickým prioritám vo výchove a odbornom vzdelávaní budúcich polygrafov patrí v SOŠ obchodu a služieb schopnosť absolventov uplatniť sa na trhu práce hneď po skončení stredoškolského štúdia.

 

K realizácii tohto strategického cieľa prispievajú všetci majstri odbornej výchovy pod vedením vedúcej Strediska odbornej praxe Bc. Emílie Královej. Aktívny interný i externý marketing orientovaný na kvalitnú prípravu v škole i možnosti absolvovať odborný výcvik na špičkových strojoch a technológiách Neografie prinášajú svoje výsledky. Porovnávacia analýza záujmu o štúdium polygrafie na našej škole (porovnanie záujmu v roku 2011 s rokom 2015) ukázala, že počet žiakov v odbore operátor tlače a grafik tlačových médií sa zdvojnásobil. Kontakty so zodpovednými pracovníkmi Neografie sú pravidelné a orientované na možnosti výkonu odborného výcviku žiakov na špičkovo vybavených pracoviskách. V podmienkach Strediska odbornej praxe dokážeme využiť a spracovať materiály, ktoré vo firme Neografia predstavujú odpadový materiál.

 

Dňa 12. 4. 2016 navštívil Stredisko odbornej praxe polygrafické Ing. Anton Lipka, vedúci personálneho odboru Neografie. Počas školského roka 2015/2016 vykonávali v Neografii odborný výcvik žiaci 3. a 4. ročníka študijného odboru operátor tlače a grafik tlačových médií na najmodernejších tlačových a knihárskych zariadeniach. Pán Ing. Lipka informoval žiakov, že Neografia sa špecializuje na tlač plnofarebných publikácií vyžadujúce najvyššiu farebnosť reprodukcie a kvalitu spracovania. „Produkujeme predovšetkým knihy spracované v tradičných väzbách - tvrdej a mäkkej, ale aj v menej štandardnom spôsobe - flexo väzbe, špirálovej väzbe a podobne“,  podotkol Ing. Lipka. Sú to najčastejšie: populárno-náučné knihy, atlasy, umelecké monografie, encyklopédie, kuchárske knihy, detské knihy, učebnice, romány.

 

Neografia, a. s. sa ďalej špecializuje na tlač vysokonákladových plnofarebných časopisov, katalógov s prvotriednym papierom pre vnútro a bohatou ponukou spracovania obálok. Firma má k dispozícií moderný strojový park  kvalitných tlačových strojov pre  hárkovú a rotačkovú tlač, knihárske linky a stroje konečného spracovania. Ročne vyrábajú 119 miliónov kusov väzieb V1 a V2, z ktorých 56,9% vyvážame do zahraničia.

 

Žiaci si so záujmom vypočuli informácie o produkcii tlačených produktov Neografie a.s. do celého sveta

 

Na záver besedy pán Lipka informoval, že aj naďalej majú záujem o spoluprácu v rámci odborného výcviku so Strediskom odbornej praxe polygrafickým. Po úspešnom ukončení maturitných skúšok ponúkol zamestnanie všetkým operátorom tlače, grafikom tlačových médií a po záverečných skúškach aj polygrafom-knihárom. Sme radi, že naši študenti dostali ponuku zamestnať sa a nemusia ísť na úrad práce. To prirodzene zvyšuje motivácie našich žiakov pri štúdiu polygrafických odborov a zameraní. Pre majstrov odbornej výchovy je to ocenenie ich odbornej a pedagogickej práce, lebo poslaním školy je pripraviť žiaka ako dobrého odborníka i dobrého človeka, ktorý sa dokáže odborne i ľudsky ďalej rozvíjať v reálnom živote a reálnej praxi.

 

Autor: Bc. Emília Králová, foto: Mgr. Miroslava Mužilová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky