Vytlačiť túto stránku
streda, 01 jún 2016 23:10

Stredné odborné školy prezentujú práce žiakov na pôde Úradu ŽSK

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Stredné odborné školy prezentujú práce žiakov na pôde Úradu ŽSK Stredné odborné školy prezentujú práce žiakov na pôde Úradu ŽSK

Študenti stredných škôl sa prezentovali na 4. ročníku Výstavy výrobkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pod záštitou riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD.

 

Vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja sa sústredili výrobky študentov stredných škôl z rôznych študijných i učebných odborov a rôznych miest žilinského samosprávneho kraja. Výstavy sa zúčastnila aj SOŠ obchodu a služieb Martin v zastúpení SOP polygrafického, odbor polygraf – knihár a SOP stravovania, čašnícke, kuchárske, cukrárske, odbor cukrár.

SOP polygrafické vystavovalo výrobky:
•    venovacie dosky do netradičného materiálu
•    škatule zostavované, točené bloky
•    väzba kroniky, väzba V-8
•    škatule na papier
•    trhacie bloky, kalendáre
•    tubusy
•    komody
•    parížske pasparty

 SOP stravovania, čašnícke, kuchárske, cukrárske vystavovalo torty a mafiny. Prezentácia bola prispôsobená tak, aby výrobky poskytli  širokospektrálne informácie o vzdelávaní v danom odbore a tým pomáha výchovným poradcom, rodičom a žiakom základných škôl, ktorí navštívia výstavu, zorientovať sa v ponuke študijných a učebných odborov na stredných odborných školách. Výstava stredných odborných škôl bude trvať od 30. 05. – 03. 06. 2016 vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

 

Autor: Bc. Emília Králová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky