sobota, 23 február 2013 14:42

Červená čiapočka na Evanjelickej spojnej škole

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Červená čiapočka na Evanjelickej spojnej škole Červená čiapočka na Evanjelickej spojnej škole

V rámci bohatej krúžkovej činnosti, ktorú ponúka Školský klub detí pri Evanjelickej spojenej škole funguje pod vedením pani učiteľky Katky Meniarovej aj dramatický krúžok, ktorý navštevujú žiaci I.stupňa.

Na našu otázku, čo všetko môžu deti na tomto krúžku zažiť nám pani učiteľka Katka odpovedala nasledovne: „Je to krúžok, kde sa deti učia nielen o divadle ako takom, že kto je to herec, scenárista, dramaturg...Učia sa, čo všetko musia tieto role robiť, ale je zameraný hlavne na rozvoj fantázie a tvorivého myslenia. Hodina sa vždy začína hrou premeň tento predmet na iný, kde deti dostanú lepidlo ale v ich rukách sa premení na kúzelnícku paličku, princeznin rúž, psiu kosť či iné veci, ktoré dokážu deti s ľahkosťou zahrať. Je to krúžok kde navonok vystupujú, prezentujú sa a učia sa rozvíjať svoj talent. Je to krúžok o hre v hre.

Červená čiapočka na Evanjelickej spojnej škole

Riaditeľ školy Jozef Sopoliga oceňuje, že aktivity realizované na krúžku podporujú u žiakov rozvoj ich charakterových vlastnosti, jazykového prejavu, rečníckych a pohybových schopností, čo sa vo vyšších ročníkoch prejavuje v kvalite ich prezentácii, ktoré sú súčasťou takmer všetkých predmetov na II.stupni. Počas polročnej svedomitej prípravy si malí divadelníci nacvičili svoje prvé verejné vystúpenie, pre ktoré si vybrali ich obľúbenú rozprávku o Červenej čiapočke. 

Červená čiapočka na Evanjelickej spojnej škole

Premiéra sa konala v piatok 22. februára v aule Biblickej školy v Martine.  Žiaci mali pred publikom zloženým z rodičov, starých rodičov, učiteľov i spolužiakov rešpekt i trému, keďže to bolo ich prvé verejné vystúpenie. Podľa ohlasov prítomných divákov to však zvládli na jednotku. A aké pocity mali po vystúpení samotní účastníci? Druháčka Barborka ich zhrnula takto: „Na začiatku som mala veľkú trému. Dvakrát mi vypadla moja replika, no pani učiteľka, mi pomohla a pošepkala zabudnuté slová. Už teraz sa teším na naše ďalšie vystúpenie.

Červená čiapočka na Evanjelickej spojnej škole

Autor: Mgr.Dušan Haško, Evanjelická spojená škola

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn