pondelok, 06 jún 2016 07:16

Záverečné vyhodnotenie projektu Turiec do Európy, Európa do Turca 2015

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Záverečné vyhodnotenie projektu Turiec do Európy, Európa do Turca 2015 Záverečné vyhodnotenie projektu Turiec do Európy, Európa do Turca 2015

V pondelok 30. mája sa v priestoroch Mestskej scény konala záverečná konferencia projektu Turiec do Európy, Európa do Turca 2015 programu Erasmus plus. Študenti vybraných stredných škôl tu odprezentovali svoje skúsenosti a zážitky, ktoré im obohatili prax.

 

Mestská scéna sa v predposledný májový deň premenila na miesto, kde sa každý aspoň na chvíľu presunul za hranice Slovenska. 1. konzorcium stredných škôl v rámci Erasmus+ na Slovensku, koordinované združením K.A.B.A. Slovensko, ponúka študentom zapojených stredných škôl príležitosť absolvovať program Erasmus+, v rámci projektu Turiec do Európy, Európa do Turca. Vďaka dohodnutej spolupráci s vybranými strednými školami môžu ich študenti vycestovať do zahraničia, poznávať inú kultúru a krajinu, ale hlavne získať cenné skúsenosti pre svoju budúcu prax.

 

Išlo o pokračovanie predošlého projektu

 

Kaba Slovensko je prvé konzorcium stredných škôl Erasmus+ na Slovensku. Myšlienka vytvoriť takýto projekt prišla v roku 2013. „Vzhľadom na to, že sme realizovali projekty mobility pre absolventov stredných alebo vysokých škôl v rámci programu Leonardo, dostal som nápad. Napísal sa projekt a oslovili sa 3 stredné školy v Martine s ponukou vysielania študentov a pedagógov do zahraničia,“ vysvetľuje Martin Kubiš, koordinátor konzorcia Kaba Slovensko. V roku 2014 sa organizácii podarilo tento projekt zrealizovať a celkovo vyslali do zahraničia 72 študentov v 6 turnusoch.

 

Projekt Turiec do Európy, Európa do Turca 2015 nadväzuje práve na jeho predošlú verziu z roku 2014. Jeho súčasťou bola Obchodná akadémia v Martine, Stredná škola obchodu a služieb Martin, Stredná priemyselná škola Martin a Stredná odborná škola Turany. „V rámci tohto projektu sme za hranice vyslali 107 študentov a až 15 pedagógov. Bolo 11 turnusov, z čoho 8 boli žiaci zo 4 škôl a 3 boli pedagógovia, ktorí tiež išli do zahraničia,“ pokračuje Martin Kubiš. Účastníci projektu získavali za hranicami Slovenska inšpiráciu, učili sa nové veci podľa svojho zamerania a odniesli do sveta aj kúsok našej kultúry.

 

Momentálne sa pripravuje aj tretí projekt

 

Kaba Slovensko podávala v januári tohto roku návrh na svoj ďalší projekt. „Bude to tretí nadväzujúci projekt Erazmus+ KA+ mobilita jednotlivcov. S jeho realizáciou začíname od 1. júna 2016,“ opisuje plány organizácie Martin Kubiš. Projekt je opäť zameraný na mobilitu študentov a ich pedagógov. Zapojenými školami do projektu je OA Martin, SPŠ Martin a SOŠ obchodu a služieb v Martine.

 

„Robíme rôzne projekty, toto je jeden z nich. Všetky sú zamerané na vzdelávanie dospelých, študentov alebo 50+. V kariérovom poradenstve patríme už od roku 1997 medzi priekopníkov. Vychádzali sme aj zo šviajčiarskeho know-how a teraz sme si vybudovali naše slovenské. Našim cieľom je dostať do Turca odborníkov z iných škôl alebo aj študentov z iných škôl a získať odbornú stránku vecí, ale aj samostatnosť. Riešiť úlohy, pochopiť súvislosti, zvládať situácie rôzneho charakteru a naučiť sa aj efektívne komunikovať,“ pokračuje.

 

 

Z vycestovania a pozorovania krajín sa dá inšpirovať

 

Súčasťou vyhodnotenia projektu Turiec do Európy, Európa do Turca 2015 boli aj prezentácie študentov zamerané na ich dvojtýždňový pobyt v zahraničí. Práve kvôli tomu, že študenti si obohacujú skúsenosti a získavajú prehľad o svete, bola na konferenciu prizvaná aj členka Rady mládeže Slovenska. Cieľom tejto organizácie je vypočuť si názory mladých ľudí na svoje okolie a pomôcť im odkomunikovať ich pred kompetentnými osobami. „Jeden z  najväčších projektov sa volá Štruktúrovaný dialóg. Je to iniciatíva, ktorá vzišla z Európskej komisie a prebieha v každom členskom štáte EÚ. Na Slovensku ide už o piaty cyklus. Hlavnou témou, ktorú aktuálne riešime, je „Umožniť mladým ľuďom angažovať sa v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe – Pripravení pre život, pripravení do spoločnosti“,“ hovorí Tatiana Petríkovičová, projektová manažérka Rady mládeže Slovenska.

 

 

Táto priorita pre európsku spoluprácu prebieha od 1. januára 2016 do 31. júna 2017. V súčasnosti sa realizuje fáza konzultácií, ktorej súčasťou boli aj študenti zúčastnení na záverečnej konferencii programu Erasmus+ v Martine. „S mladými ľuďmi diskutujeme a pýtame sa otázky, ktoré sa týkajú súčasnej témy. Zisťovali sme, aké spoločenské zmeny vnímajú pozitívne a negatívne. Aké zručnosti potrebujú pre to, aby sa tu cítili bezpečne a či sa priatelia s ľuďmi, ktorí majú odlišné etnické kultúrne pozadie a či si vôbec myslia, aby sa títo ľudia mali priateliť. Viac-menej sa tie odpovede zamerali na lokálnu úroveň. Ide o bežnú realitu, kde mladí ľudia žijú, takže to ich zaujíma najviac,“ rozpráva Tatiana Petríkovičová.

 

Študenti prezradili, že nie sú úplne spokojní s vzdelávacím systémom, nemajú dostatok praxe na to, aby sa cítili pripravení na budúcnosť. „Už mesiac konzultujeme po rôznych regiónoch. Mladí sa ale môžu zapojiť aj tak, že vyplnia online dotazník na webe www.strukturovanydialog.sk,“ dodáva. Zástupcovia mládeže členských štátov po ukončení konzultácií spíšu národnú správu, ktorá obsahuje názory a nápady mladých ľudí. V októbri sa stretnú v Košiciach na Európskej konferencii mládeže, kde budú diskutovať o opatreniach, aké by sa mali na európskej úrovni prijať, aby sa vyriešili základné problémy, s ktorými sa mladí stýkajú.

 

Autor: Mgr. Lucia Ertľová © Autorské práva sú vyhradené

Mgr. Lucia Kuželová

Prispievateľka Turiec Online

Administratívna pracovníčka, Obecný úrad Kláštor pod Znievom.