nedeľa, 12 jún 2016 19:54

Malé nápady, ktoré môžu veľa zmeniť

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Malé nápady, ktoré môžu veľa zmeniť Malé nápady, ktoré môžu veľa zmeniť

Social Innovation Relay (SIR) je unikátny medzinárodný projekt zameraný na osvetu v oblasti sociálne prospešného podnikania a tvorbu podnikateľských konceptov.  Do tohto projektu sa zapojila aj Obchodná akadémia v Martine v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia.

 

Projekt SIR je organizovaný za účasti veľkého počtu európskych krajín, Singapuru a Japonska v spolupráci so spoločnosťou Nationale-Nederlanden. Cieľom projektu bolo získať vyššiu mieru uvedomenia si existencie sociálnych a environmentálnych problémov v komunite a snaha byť zapojený do ich riešenia, zdokonalenie tímových zručností, lepšie pochopenie dôležitosti využívania IT pri realizácii sociálnych a podnikateľských iniciatív a zlepšenie komunikačných a prezentačných zručností.

 

Martinčanov reprezentoval tím PAMALUDO v zložení Dominika Petríková, Lucia Sanigová, Martina Barányiová a Patrícia Taričová pod vedením učiteľky Ing. Lýdie Juricovej. Po preštudovaní prípadovej štúdie, registrácii tímu, absolvovaní predpísaného kvízu z otázok sociálneho podnikania a vytvorení prvotného podnikateľského nápadu (všetku prostredníctvom online platformy) si tím získaval svoju pozíciu a v prvom kole postúpil do najlepšej 20-tky z približne 170 podaných nápadov.

 

V druhom kole, po vypracovaní rozvinutého podnikateľského nápadu, postúpil tím z Martina do národného finále v rámci najlepších 10 nápadov, čím si žiaci zabezpečili účasť za jedinú školu zo Žilinského samosprávneho kraja. Finále sa uskutočnilo online formou prostredníctvom nástroja Go To Meeting. Odmenou za účasť vo finále je aj certifikát, ktorý im udelil generálny riaditeľ JA Slovensko Adam Šepetka a CEO Ja Europe Caroline Jenner. Výbornému úspechu študentiek srdečne blahoželáme.

 

Autor: OAMT © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn