streda, 27 február 2013 00:00

Poslanci ŽSK rozhodovali o osude prvých troch polikliník v kraji

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Poslanci ŽSK rozhodovali o osude prvých troch polikliník v kraji Poslanci ŽSK rozhodovali o osude prvých troch polikliník v kraji

21. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktoré sa konalo v pondelok 18. februára 2013 malo na programe niekoľko dôležitých bodov. Najsledovanejším bol predaj prvých troch polikliník, ktoré sú vo vlastníctve ŽSK. O téme predaja na zasadnutí sme sa rozprávali s poslancom ŽSK Mgr. Imrichom Žigom.

Čo boli najdôležitejšie body posledného februárového zastupiteľstva?

"Samozrejme mali sme na programe niekoľko dôležitých bodov spomeniem len úpravu smernej časti Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja alebo schvaľovanie spolufinancovania niekoľkých projektov cez štrukturálne fondy EÚ. Ale určite najzásadnejším materiálom bol návrh župana na predaj prvých troch polikliník v kraji, ktoré vlastní samosprávny kraj. Samotná diskusia k materiálu si vyžiadala takmer dvojhodinovú rozpravu. V prvom kole sme mali na stole predaj troch polikliník a to v Liptovskom Mikuláši, Turčianskych Tepliciach a polikliniky v Martine - Košútoch I."

Môžete nám priblížiť diskusie poslancov?

"Určite nás ako poslancov najviac zaujímali podmienky za ktorých sa uvedený majetok ide predávať. Uvedené polikliniky odkupuje vždy niekto zo súčasných nájomníkov – lekárov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pričom s ponukou na kúpu boli oslovení všetci súčasní nájomníci. V zmluve s budúcimi majiteľmi sme ich zaviazali prevziať dňom nadobudnutia majetku všetky existujúce platné a účinné zmluvy o nájme k tomuto majetku a vstúpiť do postavenia prenajímateľa. Nemenej dôležité je, že v kúpnej zmluve je aj  záväzok kupujúceho, že po dobu 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy  zachová účelové využitie objektu t.j. zabezpečí v poliklinike poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rovnakom rozsahu, ako bola poskytovaná do doby predaja."

Aké boli podmienky pre kupujúcich?

"Spomeniem napríklad povinnosť akceptovať zriadenie predkupného práva v prospech ŽSK, toto predkupné právo sa dojednáva ako vecné právo – in rem, ktoré pôsobí aj voči nástupcom zmluvných strán. Pre mňa však bolo zásadné, že kupujúci sa zaviazali investovať do modernizácie budov polikliník nemalé finančné prostriedky. Všetci bohužiaľ vieme v akom dezolátnom technickom stave sú v súčasnosti budovy polikliník."

Koľko sa teda budúci majitelia polikliník zaviazali investovať?

"Kupujúci sa mimo toho, že musia zaplatiť kúpnu cenu a vecné náklady do 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy zaviazali, že na opravy, údržbu a investície do polikliník, investujú v Turčiansky Tepliciach 169.000,- €, v Martine – Košútoch 110 000,- €. Takéto podmienky budú stanovené aj pri ďalších objektoch polikliník v celom kraji, v Martine sa to týka ešte dvoch objektov polikliník na Mudroňovej a Škultétyho ulici. Predpokladám, že tieto polikliniky by celým týmto procesom mohli prebehnúť na aprílovom zastupiteľstve ŽSK."

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn