piatok, 15 júl 2016 12:15

Profesia budúcnosti: poradca pre „BILAN DE COMPETECES“ podľa kritérii FECBOP

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Tím kariérových poradcov s trénerkou Ing. Máriou Kubišovou Tím kariérových poradcov s trénerkou Ing. Máriou Kubišovou

Kariérové poradenstvo zaznamenáva na Slovensku a v EU veľký rozvoj, počuť o ňom čoraz častejšie vo vyjadreniach kompetentných za politiku vzdelávania a trhu práce. V rámci projektov bolo vytvorených niekoľko teoretických prístupov.

Dostať do praxe nástroj bilancie komepetencií „Bilan de competences“ podľa 11 kritérií FECBOP (Fédération Européenne des Centres de Bilan et d'Orientácia professionelle) bolo cieľom projektu Certifikácia kompetencií – Ďalšie vzdelávanie v bilancií kompetencií pre kariérových poradcov programu ERASMUS + KA2. Pod vedením koordinátora projektu Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH, sa podarilo s partnermi Laboratoire d'Ergologie appliquée Belgicko, CIBC Francúzsko, Universita degli studi Roma, NVF Praha a K.A.B.A. Slovensko vytvoriť kvalitné dielo

 

CURRICULUM for certified training for “Bilan de compétence” counsellors

 

Učebné osnovy sú zamerané na prípravu poradcov v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania, v súlade s pravidlami European Qualification Framework. Curriculum bolo odskúšané v Nemecku, Česku a Slovensku. 12 slovenských skúsených kariérových poradcov absolvovalo vzdelávanie podľa vytvoreného Curricula a 11 splnilo podmienky na získanie certifikácie “Bilan de compétence” podľa FECBOP.  Proces certifikácie ešte prebieha.

 

Účasť v projekte umožní K.A.B.A. Slovensko, ktoré má dlhoročné skúsenosti z praxe s  rôznymi prístupmi v kariérovom poradenstve, kam patrí aj bilancia kompetencií, zaviesť efektívny, štandardizovaný, európsky systém vzdelávania poradcov pre štátny sektor (poradcov na úradoch práce a výchovných poradcov) ako aj pre neziskový a súkromný sektor.

 

Projektový a autorský tím Compcert

 

 

Autor: Martin Kubiš © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn