streda, 27 február 2013 11:37

Na Majstrovstvách sveta v debatovaní reprezentoval aj Martinčan

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Slovenský reprezentačný tím, Slavomír prvý zprava Slovenský reprezentačný tím, Slavomír prvý zprava

Stredoškoláci z celého sveta nedávno zavŕšili Majstrovstvá sveta v debatovaní. Slovenský tím reprezentoval aj Martinčan, iba pätnásťročný žiak martinského Gymnázia Jozefa Lettricha Slavomír Sovík. Spolu s ďalšími rovesníkmi z Bratislavy reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách sveta v debatovaní v tureckej Antálii, ktoré sa konali v čase od 27. januára do 6. februára  2013, tento rok bol už 25. ročník.

Odmalička zhovorčivý

Slavomír je podľa slov svojho otca Petra Sovíka komunikatívny typ už od útleho detstva. „Ústa sa mu nezastavia,“ tvrdí otec. Už jeho starší brat chodil na debatný krúžok a ako to v rodinách býva zvykom, mladší napodobňuje toho staršieho. Keď sa aj na škole, ktorú Slavomír navštevuje, otvoril podobný krúžok, mladý chlapec neváhal a jedinečnú možnosť využil. V rámci krúžku začal chodiť aj na debatné ligy. Debatuje aj mimo krúžku, predovšetkým v rodine, ale aj medzi kamarátmi. Vždy sa nájde téma, o ktorej možno viesť diskusiu. Najbližšia mu je ekonómia, ale tiež morálka. Niet pochýb, že na úspešnú debatu musí mať rečník patričné vedomosti z prejednávanej oblasti. „Jedna z dôležitých vecí, ktoré vás debata učí, je mať prehľad. Debatujete veľké množstvo téz a keď človek príde s príkladmi, ktoré sám pozná, vedomosti sa v debate vymenia. Človek je nakoniec obohatený, naučí sa nové veci, ktoré dovtedy nevedel,“ opisuje svoju skúsenosť Slavomír.

Z celého Slovenska vybrali piatich

Slovenská debatná asociácia zverejnila na svojej stránke prihlášku na Majstrovstvá sveta v debatovaní. Výber sa konal v máji minulého roku. Slavomír Sovík ako jediný z členov školského debatného krúžku nabral odvahu a prihlásil sa. Spolu s ďalšími štyrmi stredoškolákmi ho vybrali, a tak vznikol päťčlenný tím, ktorý sa od nového školského roku začal poctivo pripravovať na turnaj debatérov. Prípravy prebiehali nielen v Bratislave, ale žiaci cestovali aj do Brna v susedných Čechách. „Bolo to náročné obdobie, prípravy mu zabrali všetok voľný čas a hoci má široký okruh záujmov, všetko muselo ísť bokom,“ spomína žiakov otec Peter Sovík, ktorý syna v debatovaní vrelo podporuje.

S tímom z Kuvaitu, Slavomír prvý zprava

Na Majstrovstvách sveta v debatovaní reprezentoval Slovensko aj Martinčan

Nie je debata ako debata

Keďže sa majstrovstiev zúčastnili žiaci z päťdesiatich krajín sveta, debata prebiehala výlučne v anglickom jazyku. Ten sa mladý Martinčan učí už od druhej triedy základnej školy a popri tom navštevuje aj odborné jazykové kurzy. Majstrovstvá mali zaujímavý priebeh. Každý tím si vyžreboval, či bude súhlasný alebo nesúhlasný. Následne bola určená téma a obidva tímy ďalej museli obhajovať zvolenú líniu. Z piatich členov tímu vždy debatovali traja, pričom si zvolili stratégiu a svoje pozície počas debaty. Porotcovia následne hlasovaním rozhodli. Do úvahy brali nielen to, čo rečník povedal, ale aj spôsob, ako rozprával a ako reagoval na svojich oponentov. Štyri z tém, ktoré boli predmetom debatovania, žiakom zadali približne dva týždne v predstihu, zvyšné museli bez dlhšej prípravy improvizovať.

Žiaci debatovali o zastavení využívania zdrojov z Arktídy, o tom, či je krach legitímnym ekonomickým nástrojom, či by mala byť väčšia prítomnosť amerických vojsk vo východnej Ázii, tiež sa vyjadrovali k názoru, že rozhodnutia o zdraví detí by mali robiť odborníci a nie rodičia. Každá reč trvala osem minút, pričom na konci zástupca každého tímu predniesol ďalší štvorminútový zhrňujúci prejav. Zdalo by sa, že takáto debata v cudzom jazyku je veľmi náročná, obzvlášť pre mladého človeka ako je Slavomír, ktorý ako jediný z tímu neštuduje na bilingválnom gymnáziu. On však tvrdí: „Často krát sa stáva, že v nápore myšlienok je ťažké nájsť správne slovo, ktoré by vyjadrovalo všetko to, čo chceme povedať. Angličtiny sa ale netreba báť. Témy nie sú natoľko zložité, že by sa nedali zvládnuť stredoškolskými žiakmi. Väčšina z nás nebola z anglicky hovoriacich krajín, preto aj témy boli stavané tak, aby postačovala slovná zásoba, ktorú máme bežne k dispozícii.

Medzinárodná debata

Majstrovstvá sveta v debatovaní spojili v diskusii stredoškolákov z celého sveta. Slovenskí tím debatoval proti Hongkongu, USA, Írsku, Novému Zélandu, Mongolsku, Kuvajtu či Svazijsku. „Najväčším zážitkom bola debata proti Novému Zélandu, ako proti tretiemu najlepšiemu tímu vôbec. Práve vďaka tomuto tímu sme mali najlepšiu debatu, na akej sme kedy boli nielen my, ale aj porotcovia,“ s nadšením spomína martinský debatér Slavomír. Cenou pre víťaza bola samotná prestíž, ktorú v súťaži získal a následná možnosť aplikácie na zahraničné univerzity. Žiaci z anglicky hovoriacich krajín boli vo výhode, keďže viedli diskusiu v materinskom jazyku. Slovenskí debatéri zabezpečili našej krajine tridsiate štvrté miesto.

Ako uvádza Slovenská debatná asociácia na svojej stránke, debata rozvíja komunikačné zručnosti študentov. Učí ich tímovej spolupráci, verejnému vystupovaniu a schopnosti efektívne viesť dialóg. Študenti sa tak učia aktívne počúvať a konfrontovať názory iných s tými svojimi. V dnešnej dobe si ľudia zaužívali pohodlnejší spôsob komunikácie prostredníctvom internetu, čo však so sebou nesie aj negatívne následky. Najmä u mladých ľudí možno pozorovať nedostatočnú slovnú zásobu, ako aj gramatické chyby v prejave. Debatný krúžok však žiakov učí rozprávať a správne sa vyjadrovať. To ich môže lepšie pripraviť na požiadavky ďalšieho štúdia a trhu práce.

Autor: Paula Beinsteinová

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn