Reklama
štvrtok, 29 september 2016 15:04

„Listy – dôležitý zdroj informácií“ alebo „Čo sa stane, keď prestaneme písať listy.“

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
„Listy – dôležitý zdroj informácií“ alebo „Čo sa stane, keď prestaneme písať listy.“ „Listy – dôležitý zdroj informácií“ alebo „Čo sa stane, keď prestaneme písať listy.“

Živena, spolok slovenských žien, najstarší slovenský ženský spolok, pozýva verejnosť a zástupcov médií na konferenciu s témou „Listy – dôležitý zdroj informácií“ alebo „Čo sa stane, keď prestaneme písať listy“, ktorá sa uskutoční 30. septembra 2016 o 13:00 v Martine, vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Martine.

Na konferencii odborníci vysvetlia význam a dôležitosť korešpondencie aj v 21. storočí, teda v období, v ktorom je rozšírená komunikácia prostredníctvom moderných technológií. Experti zdôvodnia význam listovej komunikácie v tomto storočí nielen pre súkromné, ale aj vedecké účely. Téme sa budú venovať: Prof. PhDr. D. Katuščák, PhD.; PaedDr. M. Kovačka, CSc., PhDr. M. Mikulová, PhD.; PhDr. D. Kodajová, PhD. a PhD.; Mgr. K. Hollý, PhD.

 

Konferencia sa bude konať v rámci 17.ročníka Šoltésovej Martina, ktoré Ústredie Živeny pripravilo s finančnou podporou Fondu pre umenie. Dopoludnia, pred konferenciou, Živena predstaví zrekonštruovaný interiér Spolkového domu Živeny - nové Centrum Živeny s knižnicou a priestormi pre spolkový život a kultúrno-vzdelávacie aktivity v Martine. Záver podujatia bude patriť Slávnostnému odovzdaniu Ceny E.M. Šoltésovej za celoživotný prínos pre literatúru Doc. PaedDr. Milošovi Kovačkovi, CSc. a Ceny primátora Mesta Martin pre ženu, ktorá sa mimoriadne aktivizuje v prospech postavenia žien v Martine Doc. MUDr. Želmíre Fetisovovej, PhD.

 

Program

 

10.00 - Pietny akt na Národnom cintoríne. Živeniarky položia kytice na hroby predsedníčok Živeny (Anny Halašovej, Eleny Maróthy Šoltésovej, Márie Pietrovej). Pri hrobe E. M. Šoltésovej spoločne zaspievajú hymnus Kto za pravdu horí. Potom položia kyticu aj na hrob Ambra Pietra – iniciátora vzniku spolku.

 

11.30 - 12.30 Slávnostné otvorenie Centra Živeny spojené s prehliadkou objektu a 18 projektov študentov Fakulty architektúry STU Bratislava na kompletnú rekonštrukciu Spolkového domu Živeny a jeho priľahlej záhrady v Spolkovom dome Živeny na Hviezdoslavovej ulici 21

 

13.00 - 16.30 Vedecká konferencia na Mestskom úrade Mesta Martin na Námestí S.H.Vajanského č.1.

 

Autor: Živena, spolok slovenských žien, Ústredie © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn