utorok, 04 október 2016 18:28

Pozvánka na spomienkovú slávnosť Palatínovo dedičstvo

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Pozvánka na spomienkovú slávnosť Palatínovo dedičstvo Pozvánka na spomienkovú slávnosť Palatínovo dedičstvo

V závere Roku Juraja Turza v Žilinskom kraji Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravuje spomienkovú slávnosť s názvom Palatínovo dedičstvo, ktorá sa uskutoční v sobotu 15. októbra 2016 o 17:00 h v Evanjelickom kostole v Necpaloch.

Práve v tomto kostole sa nachádza vzácny drevený oltár z r. 1611, ktorý pôvodne dal vyrobiť  palatín Juraj Turzo pre kaplnku Oravského hradu. V tých časoch bolo takmer  90% obyvateľov Oravy po Jurajovi Turzovi evanjelického vyznania. Jediný katolícky kostol na Orave sa nachádzal vo Veličnej. Keď mal byť protestantský oltár na Oravskom hrade nahradený novým katolíckym oltárom, starý bol premiestený do révaiovského kaštieľa v Turčianskej Štiavničke a odtiaľ v r. 1752  premiestnený do dreveného artikulárneho kostola v Necpaloch. Po postavení nového murovaného kostola bol inštalovaný v novom evanjelickom kostole, kde je doteraz.

 

Prostredníctvom spomienkovej slávnosti chceme pripomenúť širokej verejnosti osobnosť, ktorá výrazne ovplyvnila život nielen na území nášho kraja, na Slovensku, ale aj v Európe. Práve v roku 2016, kedy Slovenská republika predsedá Rade Európskej únie, chceme Juraja Turza predstaviť nielen ako uhorského palatína, rodáka z Lietavy, ale aj ako diplomata, vplývajúceho na európske dejiny.

 

Program, symbolicky uzatvárajúci sériu aktivít a podujatí, ktoré počas roka napĺňali činnosť strediska: boli to plenéry výtvarníkov, či edukatívne prezentácie pre žiakov základných škôl, pripravili metodici Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. V hudobno-dramatickom programe dostanú priestor  recitátori, literáti, hudobníci i výtvarníci pôsobiaci v našom regióne. Projekt Palatínovo dedičstvo je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

Autor: Mgr. Monika Ondrušová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn