utorok, 04 október 2016 22:22

Pamiatka posvätenia kostola v Slovanoch

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Pamiatka posvätenia kostola v Slovanoch Pamiatka posvätenia kostola v Slovanoch

Prvá nedeľa po Michalovi je veľkým sviatkom pre evanjelikov v Slovanoch, ale aj veľkým sviatkom pre celý Cirkevný zbor ECAV Príbovce, do ktorého patrí filiálka Slovany.

V nedeľu 2. septembra 2016 sme si pripomenuli už 82. výročie posvätenia evanjelického kostola v Slovanoch. Prvá finančná zbierka na stavbu kostola sa konala v Slovanoch už v roku 1912. Stavbu kostola však zmarila 1. svetová vojna. S kopaním základov a výstavbou sa  začalo až v máji 1934 kedy bol kostol aj dokončený a vysvätený.

 

 

Úvodné slovo patrilo dlhoročnému presbyterovi cirkevného zboru Vladimírovi Rišianovi. Slávnostné služby Božie liturgoval domáci zborový farár Marek Szabó. V kázni slova Božieho boli veriaci povzbudení k tomu, aby radi prichádzali do chrámu Božieho, kde sa zvestuje slovo Božie, ktoré má moc človeka formovať a pôsobiť v nás vnútornú zmenu.

 

 

Prítomných pozdravili a potešili svojimi piesňami žiaci Evanjelického gymnázia Evanjelickej spojenej školy Martin pod vedením učiteľa evanjelického náboženstva a umenia a kultúry Mgr. Tomáša Gulana. Po skončení slávnostných služieb nasledovalo malé pohostenie prítomných. Naša vďaka za tento krásny deň patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu tejto slávnosti.

 

Auror: Ľubomír Žila © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn