piatok, 14 október 2016 23:45

Dielňa tvorivého divadla

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Dielňa tvorivého divadla Dielňa tvorivého divadla

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizovalo v dňoch 24. septembra 2016 a 8. októbra 2016 v klubových priestoroch TKS tvorivé divadelné dielne v rámci 4. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Dielňa tvorivého divadla (ďalej len DTD) pozostáva z cyklu workshopov/tvorivých divadelných dielní. Cieľom projektu DTD je kvalitné a efektívne využívanie voľného času detí a mládeže s dôrazom na predchádzanie a eliminovanie sociálno-patologických javov, podporovanie a rozvíjanie ich kreativity, komunikácie, vnímania a myslenia. Zámerom projektu je vzbudiť záujem detí a mládeže o tvorbu vlastnej divadelnej hry a rozšíriť ich obzory nielen o literatúru, ale aj o divadlo. Aktivity projektu sú založené na princípe tvorivosti s cieľom motivovať deti a mládež k vlastnej divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a kultúrnych aktivitách.

 

Lektorkou tvorivých dielní bola Mgr.art. Naďa Uherová, ArtD. absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor Bábkarská tvorba.

 

 

V priebehu prvých dvoch divadelných dielní sa mladí divadelníci oboznámili s dejinami divadla, divadelnej scénografie, s prvkami, z ktorých sa skladá javisko a s prácou scénografa v súčasnosti. Teoretické poznatky lektorka doplnila obrazovo-zvukovými ukážkami vybraných divadelných inscenácií. Tieňové divadlo, história tieňových bábok v Indii až po súčasné technologické a výtvarné možnosti inscenovania tieňového divadla bola ďalšia zaujímavá divadelná téma, ktorú si mohli účastníci vyskúšať aj v praxi. Vyrobením tieňových pohyblivých bábok si vyskúšali možnosti hrania cez meotar a tiež si ukázali aj iné možnosti práce s ním (vytváranie atmosfér – voda a farebné tuše, piesok, farebné fólie a pod.)

 

 

Ďalšou praktickou činnosťou divadelnej dielne bola práca s materiálmi ako sú papier, noviny, igelit, fólia a pod., z ktorého účastníci vytvorili konkrétne prostredie a bábky. Na základe predlohy stvorenia sveta doplnenej hudobným podmazom deti vytvorili výtvarno-pohybovú etudu o stvorení sveta od veľkého tresku až po zrod prvých ľudí. Ďalšie tvorivé stretnutie sa uskutoční 19. novembra 2016.

 

Autor: Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn