štvrtok, 20 október 2016 17:49

Evanjelické gymnázium pokračuje v projekte Nenápadní hrdinovia

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Ján Drahoš - študent Evanjelického gymnázia v Martine pri hrobe Ľudovíta Vajdičku v jeho rodnej obci Pukanec Ján Drahoš - študent Evanjelického gymnázia v Martine pri hrobe Ľudovíta Vajdičku v jeho rodnej obci Pukanec

Študenti Evanjelického gymnázia v Martine Viktória Húšťová a Ján Drahoš sú účastníkmi ôsmeho ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom.

V ich súťažnej práci priblížili životný príbeh Ľudovíta Vajdičku - evanjelického farára, ktorý pôsobil dlhé obdobie v Martine. So svojou prácou sa študenti evanjelického gymnázia budú uchádzať o účasť v užšom výbere prác na slávnostnej konferencii projektu, ktorá sa uskutoční 15. – 17. novembra 2016 v Bratislave. Ľudovit Vajdička sa stal v poradí siedmou osobnosťou slovenskej evanjelickej cirkvi , ktorú študenti Evanjelickej spojenej školy v Marine  spracovali v rámci projektu Nenápadní hrdinovia.

 

Do ôsmeho ročníka súťaže Nenápadní hrdinovia sa zapojili desiatky tímov z celého Slovenska. V rámci projektu študenti vo svojom okolí hľadajú osobnosti, ktoré boli počas obdobia komunizmu prenasledované pre svoje postoje a presvedčenie a čestne obstáli v mnohých životných skúškach. Do súťaže sa od jej vzniku v roku 2008 zapojilo už vyše 500 študentov, ktorí spracovali viac ako 200 príbehov ľudí, ktorí svojím životnými postojmi odmietli stotožniť s komunistickým režimom. Práce študentov martinského evanjelického gymnázia dostávajú každoročne od členov odbornej poroty projektu vysoké hodnotenia a umiestňujú sa v zlatom pásme. Vďaka takejto poctivej a svedomitej práci sa mohli martinskí gymnazisti už niekoľkokrát zúčastniť poznávacieho zájazdu do Štrasburgu, ktorý je každoročne odmenou pre víťazov projektu.

 

Literárny vedec, bibliograf, cirkevný a kultúrny historik Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD., ktorý desať rokov prednášal na Biblickej škole v Martine, ktorá vytvorila predpoklady pre zrod Centra kresťanského vzdelávania, a tým aj pre Evanjelickú spojenú školu v Martine komentuje dlhoročné úspechy študentov evanjelického gymnázia v projekte Nenápadní hrdinovia nasledovne: „Študenti vykonávajú mimoriadne veľa, ak medzi "nenápadnými hrdinami" dokážu skvele prezentovať vzácnych a významných ľudí v oblasti evanjelickej cirkvi. Som veľmi potešený, že si študenti vybrali pre tento ročník významného pána farára Ľudovíta Vajdičku, ktorý sa narodil v obci Pukanec no dlhé a ťažké roky pôsobil aj v Martinskom evanjelickom zbore. V roku 1962 ho stíhali a odsúdili na bezpodmienečných 12 mesiacov za mrežami a tiež odňatie právomoci kázať Božie slovo. Bol členom významnej skupiny farárov spolu s biskupom Čobrdom, Darinkou Bancíkovou, Fedorom Ruppeldtom a Ottom Víznerom, ktorého ukrýval v martinskom zborovom dobe počas prekladu Symbolických kníh. Zomrel 25.2.1990 v Martine. Česť jeho pamiatke a pamiatke celej skupine statočných, evanjelických farárov.“

 

Záznam rozhovoru s doc.Milošom Kovačkom a synom Ľudovíta Vajdičku Ing. Ivanom Vajdičkom

 

YouTube video

 

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy Mgr. Jozef Sopoliga vidí význam zapájania študentov do takýchto historicko-vzdelávacích projektov nasledovne: „Projekt ako sú Nenápadní hrdinovia sa osvedčil nielen ako výborný nástroj na doplnenie obsahu vyučovania dejepisu, občianskej náuky či náboženskej výchovy, ale myslím si, že je dôležitým priestorom pre študentov pracovať s pôvodnými zdrojmi, analyzovať ich, učí ich spolupracovať, komunikovať a prezentovať, ale predovšetkým mapovať príbehy ľudí, ktorí svojou vierou, zápasom za pravdu a slobodu sú príkladom aj dnes pre nás a našich študentov.“

 

 

Článok vznikol v rámci 8. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Gestorom projektu je Mgr. František Neupauer, PhD., ktorý je zároveň aj predsedom o. z. Nenápadní hrdinovia. Viac informácií o projekte je možné nájsť na www.november89.eu

 

 

Autor: Mgr. Dušan Haško © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn