Vytlačiť túto stránku
streda, 26 október 2016 22:40

Oravský región čistejší vďaka eurofondom

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Oravský región čistejší vďaka eurofondom Oravský región čistejší vďaka eurofondom Michal Lašut

Dňa 26. októbra prišlo v sídle Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. k slávnostnému odovzdaniu skončeného projektu odkanalizovania regiónu Oravy pod názvom „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2“.

Jednalo sa o projekt financovaný z Operačného programu Životné prostredie spadajúci pod Ministerstvo životného prostredia. Výstavba bola oficiálne zahájená dňa 24. septembra 2013, trvala teda tri roky.

 

Vďaka projektu bola vybudovaná kanalizácie pre 20 680 obyvateľov 7 obcí Vavrečka, Hruštín, Zákamenné, Novoť, Rabča, Oravská Polhora a Sihelné v celkovej dĺžke 135 144,21 metrov. Odpadové vody týchto novo pripojených obcí budú čistené na už vybudovanej čističke odpadových vôd v Námestove, ktorá bola zrekonštruovaná a zmodernizovaná ešte v rámci prvej etapy projektu. Zároveň boli zrekonštruované čistiarne odpadových vôd v Dolnom Kubíne pre viac ako 23-tisíc obyvateľov a v Nižnej nad Oravou pre viac ako 26-tisíc obyvateľov.

 

Výstavba v rámci druhej etapy prebiehala v náročných geologických podmienkach pričom samotná kanalizačná sieť zahŕňala aj vybudovanie 11 čerpacích staníc. Celkové výdavky spojené s projektom sa vyšplhali na sumu 42 035 478,41 eur, z toho tvoril príspevok Európskej únie a Slovenskej republiky 36 711 969,76 eur. Zostávajú čiastku vo výške viac ako 7-miliónov eur pokryla Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Projekt spĺňa požiadavky smerníc EÚ 91/271/EEC o komunálnych odpadových vodách pričom rozšíril doteraz existujúcu kanalizačnú sieť na Orave o viac ako 46% s nárastom napojenosti obyvateľstva o viac ako 23%.

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky