piatok, 01 marec 2013 00:00

SNK: generálna riaditeľka oboznámila poslancov NR SR so stavom projektu digitalizácie

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
SNK: generálna riaditeľka oboznámila poslancov NR SR so stavom projektu digitalizácie SNK: generálna riaditeľka oboznámila poslancov NR SR so stavom projektu digitalizácie

Generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice (SNK) Katarína Krištofová oboznámila tento týždeň poslancov Národnej rady SR, ktorí sú zároveň členmi Výboru NR SR pre kultúru a médiá so stavom projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ako aj s organizačnými zmenami, ktoré v SNK uskutočnila. Zasadnutie Výboru NR SR pre kultúru a médiá sa konalo v utorok 26. februára 2013 v Bratislave.

Generálna riaditeľka SNK poslancov NR SR informovala o stave, v akom sa národná knižnica momentálne nachádza, o všetkých dôležitých zmenách a úspechoch, ktoré SNK v uplynulých mesiacoch zaznamenala pri posune smerom k modernej, profesionálnej pamäťovej a fondovej inštitúcii vyspelého európskeho štátu. „Najmä som považovala za potrebné faktami vyvrátiť všetky tendenčné a zavádzajúce tvrdenia, ktoré sa v poslednom čase objavili na adresu SNK, najmä v súvislosti s realizáciou národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ako aj s organizačnými zmenami v národnej knižnici. Myslím, že všetci tí, ktorí mali ozajstný záujem o spoznanie skutočného stavu, pochopili, že situácia je diametrálne odlišná od toho, ako ju prezentuje bývalý generálny riaditeľ. Som veľmi rada, že dokonca aj sám pán Katuščák potvrdil pravdivosť mnou dlhodobo prezentovaných skutočností, ako je nerealizovanie verejných obstarávaní nevyhnutných na realizáciu projektu počas jeho pôsobenia, nerealizovateľnosť projektu v podobe, ako ho nastavil, ako aj to, že jeho cieľom je dosiahnuť zrušenie projektu,“ uviedla Katarína Krištofová.

A pokračovala ďalej: „Bola som dosť prekvapená, keď pani poslankyňa Magda Vášáryová po mojom úvodnom slove a diskusii, v rámci ktorej som komplexne vysvetlila všetky otázky, navrhla odhlasovať uznesenie, že výbor „vyjadruje znepokojenie nad tým, ako riadim inštitúciu“. Až neskôr som pochopila, že ju skutočnosť nezaujíma, lebo má svoju vlastnú pravdu, resp. pravdu, ktorú tvrdí bývalý generálny riaditeľ, ktorého osobné záujmy verejne zastupuje.

Výbor NR SR pre kultúru a médiá spomínané uznesenie neodhlasoval

Generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová ako reakciu na zavádzajúce a nepravdivé vyjadrenia o SNK, ktoré už dlhší čas na verejnosti šíril bývalý generálny riaditeľ SNK Dušan Katuščák, pozvala v januári 2013 členov Výboru NRSR pre kultúru a médiá na výjazdové zasadnutie do Martina.

Autor: Miriam Štefková, hovorkyňa SNK

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Výber redakcie