Reklama
štvrtok, 03 november 2016 20:51

Seminár o hoteliérstve a gastronómií pod vedením Petra Huľa z Turca

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Seminár o hoteliérstve a gastronómií pod vedením Petra Huľa z Turca Seminár o hoteliérstve a gastronómií pod vedením Petra Huľa z Turca

Iste nie je prekvapením, že v Turci máme množstvo zaujímavých a známych osobností. Jednou z nich, známou po celom Slovensku, je PhDr. Peter Huľo, PhD., odborník na gastronómiu a hotelierstvo zo SOŠ obchodu a služieb v Martine, ktorý v stredu 26. októbra 2016 lektoroval seminár na tému „Rozvoj kompetencií v oblasti gastronómie, hotelových služieb a obchodu prostredníctvom praktických cvičení“.

Seminár sa konal v Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, kde sa stretli učitelia odborných predmetov zameraných na gastronómiu, hotelierstvo a ekonomiku pohostinských a ubytovacích zariadení z celého bývalého Stredoslovenského kraja. Organizátormi seminára boli Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave v spolupráci so Slovenským pedagogickým nakladateľstvom.

 

Peter Huľo svojim rezortným kolegom ponúkol niekoľko zaujímavých tém. Prostredníctvom a v rámci interaktívnych cvičení mali učitelia možnosť vyjadrovať svoje názory, stanoviská a postoje k jednotlivým problematikám, porovnávať svoje spôsoby a postupy riešenia niektorých úloh so spôsobmi a postupmi kolegov, vycvičiť sa v  niektorých operáciách v gastronomickom softvéri Foodman a podobne. V príjemnej a konštruktívnej atmosfére seminára dochádzalo ku vzájomnému obohacovaniu sa jeho účastníkov odbornými poznatkami a praktickými skúsenosťami. Takýto spôsob vedenia podujatia ocenili nielen učitelia, ale aj zamestnanci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Slovenského pedagogického nakladateľstva, ktorí nášho kolegu odmenili viacnásobným potleskom.

 

Ako predsedníčka PK hotelových a gastronomických služieb chcem za všetkých jej členov vyjadriť Petrovi Huľovi veľký obdiv za jeho profesionálnu schopnosť podnietiť záujem účastníkov podujatia o vybrané témy a poďakovať mu za excelentnú prezentáciu svojich odborných kompetencií a za posilnenie dobrého mena našej školy“, uzatvára Mgr. Monika Vaňová zo SOŠ obchodu a služieb.

Gabriela Krchová

Redaktorka Turiec Online

Hľadám a šírim dobré správy z Turca, zaujímam sa o environmentalistiku.